Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào Hải Dương
Hoạt động đầu tư từ lâu vẫn đựoc coi là nhân tố quyết định sự tăng trưởng và là chìa khoá cho sự phát triển của mỗi quốc gia, của nền kinh tế thế giới. Đối với Hải Dương, là một tỉnh chủ yếu phát triển nông nghiệp và tòn tại nhiều tiềm năng về mọi mặt cho phát triển kinh tế xã hôi thì đầu tư lại càng có vai trò quan trọng. Trong những năm qua, có thể nói bộ mặt kinh tế của tỉnh đã có những bước thay đổi đáng kể, có tính chất nhảy vọt, đó là sự tăng trưởng GDP, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao các phúc lợi cho người dân. Song, nhìn nhận lạ và đặt trong sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới thì sựe phát triển ấy chưa phải là lớn, đặc biệt khi mà tỉ lệ nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế cũng như tỉ lệ ở nông thôn trong cơ cấu lao động còn cao, trình độ của lao động còn thấp và cơ cấu đào tạo chưa hợp lí. Nói tóm lại, mọi hoạt động vẫn cần phải có sự phát triển cả vè chiều rộng và chiều sâu hơn nữa.
Để xác định được một hướng đi đúng đắn cho phát triển kinh tế xã hội âđịa phương và những việc cần làm để thực hiện những bước đi ấy không phải là vấn đề mà một cá nhân hay tổ chức nào một mình có thể đảm nhận, nó đòi hỏi sự cố gắng và phối hợp trong hoạt động của tất cả các cấp các ngành trong tỉnh. Và ở đây, vẫn luôn khẳng định được vai trò quyết định và hết sức quan trọng của hoạt động đầu tư , đó là càn thiết phải tăng cường đầu tư phát triển mọi mặt nền kinh tế xã hội. Song, vấn đề đặt ra là mọi nguồn lực đều có hạn, đúng theo lý thuyết kinh tế của các nhà kinh tế cổ điển thì nó cần sự tác động mạnh mẽ từ bên ngoài, mà ở đây chính là thu hút ngày càng nhiều, tranh thủ mọi nguồn vốn có thể để phát triển kinh tế xã hội.
Kết cấu đề tài:
Chương I: Một số vấn đề lí luận chung
Chương II: Thực trạng đầu tư phát triển tại địa bàn Hải Dương giai đoạn từ
Chương III: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào Hải Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.