Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty 198 Bộ quốc phòng
LỜI NÓI ĐẦU

Khi tiến hành hoạt động kinh động kinh doanh, các nhà Doanh nghiệp phải tự trang bị cho mình một hệ thống cơ sở vật chất tương ứng với ngành nghề kinh doanh mà mình đã lựa chọn. Điều này đòi hỏi các Doanh nghiệp phải có một số tiền ứng trước để mua sắm. Lượng tiền ứng trước đó gọi là vốn kinh doanh trong đó chiếm chủ yếu là vốn cố định.
Nhất là trong sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường hiện nay, các doanh nghiêp muốn tồn tại và phát triển được thì bằng mọi cách phải sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Do vậy đòi hỏi các nhà quản lý Doanh nghiệp phải tìm ra các phương cách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung và hiệu quả sử dụng vốn cố định nói riêng.
Công ty xây dựng 198 Bộ quốc phòng là một đơn vị có quy mô và lượng vốn cố định tương đối lớn. Hiện nay tài sản cố định của Công ty đã và đang đổi mới. Do vậy việc quản lý sử dụng chặt chẽ và có hiệu quả vốn cố định của Công ty là một trong những yêu cầu lớn nhằm tăng năng suất lao động thu được lợi nhuận cao đảm bảo trang trải cho mọi chi phí và có lãi.
Xuất phát từ lý do trên và với mong muốn trở thành nhà quản lý trong tương lai: trong thời gian thực tập tại Công ty 198 Bộ Quốc phòng được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo TS – Trần Công Bảy cùng toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty 198 Bô quốc phòng em đã chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định” của Công ty 198 Bộ quốc phòng cho chuyên đề thực tập của mình.
Kết cấu chuyên đề gồm những phần chính sau:
Phần1: Vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định của Doanh nghiệp.
Phần2: Thực trạng sử dụng vốn cố định của Công ty 198 Bộ quốc phòng.
Phần3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty 198 Bộ quốc phòng.
Là công trình nghiên cứu đầu tay, do điều kiện hạn chế về thời gian và tài liệu nên khó tránh khỏi có sai sót, khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để nội dung nghiên cứu vấn đề này được hoàn thiện hơn.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:
Thầy giáo,.TS Trần Công Bảy, Cán bộ công nhân viên Công ty 198 Bộ quốc phòng đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Chương I: Vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định 3
của Doanh nghiệp 3

I. Tầm quan trọng của vốn cố định đối với Doanh nghiệp 3
1. Khái niệm, đặc điểm và nguồn hình thành vốn cố định trong Doanh nghiệp. 3
1.1. Khái niệm vốn cố định: 3
1.2. Phân loại tài sản cố định : 3
1.2.1.Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện. 4
1.2.2.Phân loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng gồm : 4
1.2.3. Phân loại tài sản cố định theo tính chất, công dụng kinh tế. 5
1.2.4. Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu. 5
1.2.5. Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành. 6
1.2.6. Phân loại tài sản cố định theo cách khác. 6
1.3.Đánh giá tài sản cố định. 6
1.4.Nguồn hình thành vốn cố định. 7
2. Tầm quan trọng của vốn cố định đối với Doanh nghiệp 7
3. Nội dung công tác quản lý sử dụng vốn cố định 8
3.1.Hao mòn tài sản cố định: Trong quá trình sử dụng có thể hao mòn vô hình và hao mòn hữu hình 8
3.2. Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định . 10
3.3.Bảo toàn và phát triển vốn cố định . 10
3.3 Các phương pháp khấu hao tài sản cố định. 10
II. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Doanh nghiệp 14
1- Khái niệm về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh doanh. 14
2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 14
III. Những nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp 15
1. Các nhân tố khách quan 15
1.1. Chính sách kinh tế của Đảng và nhà nước . 15
1.2. Tác động thị trường . .15
1.3. Các nhân tố khác . .15
2. Nhân tố chủ quan 15
2.1.Ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp 15
2.2.Đặc điểm về kỹ thuật sản suất kinh doanh 1 6
2.3. Trình độ tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh 16
2.4. Trình độ lao động, cơ chế khuyến khích và trách nhiệm vật chất trong Doanh nghiệp. 16
Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty 198 Bộ quốc phòng 17
I. Quá trình hình thành và phát triển 17
II. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty 17
2.1 Trong việc sử dụng và quản lý vốn cố định. 20
2.2 Những hạn chế còn tồn tại trong quá trình sử dụng vốn cố định tại Công ty. 25
Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định đối với Công ty 198 Bộ quốc phòng 27
I. Hướng phát triển của Công ty 198 Bộ quốc phòng 27
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty 27
Kết luận 30
Danh mục tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty 198 Bộ quốc phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty 198 Bộ quốc phòng sẽ giúp ích cho bạn.