Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tây
LỜI NÓI ĐẦU
Sự nghiệp giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển của nhân loại noi chung và của Việt Nam noi riêng. Nhất là trong thời đại ngày nay thời đại của khoa học công nghệ thì cuộc cạnh tranh “chất xám” sẽ diễn ra ngày càng gay gắt, thi trí tuệ trở thành động lực chính của sự tăng tốc phát triển và giáo dục được coi là nhân tố quyết định sự thành bại của mỗi quốc gia trong quá trình hội nhập và cạnh tranh.
Chính vì thế chính phủ và nhân dân các nước đánh giá rất cao vai trò của giáo dục. Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 92 đã khảng định: giáo dục là quốc sachs hàng đầu.
Đại hội đảng IX của đảng CSVN cũng đã khảng định mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 là “Đưa đất nước ta khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng đẻ năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hoá” con đường CNH-HĐH của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian của các các nước đi trước, vừa có những bước tuần tự, vừa có những bước nhây vọt đạt được mục tiêu trên giáo dục có vai trò quyết định và nhu cầu phát triển giáo dục là rất bức thiết.
Xuất phát từ những lý do trên hàng năm nhà nước đầu tư một khoản kinh phí lớn cho SNGD. Tuy nhiên việc đầu tư và quản lý chi phí NSNN cho SNGD còn bộc lộ nhiều điểm bất cập. Đặc biệt là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường hiện nay. Nguồn vốn NSNN thì có hạn vậy vấn đề đặt ra là phải đâu tư NSNN như thế nào? quản lý sử dụng no ra sao? để phát huy được hiệu quả của đồng vốn đầu tư góp phần thúc đẩy nền giáo dục phát triển, đáp ứng được yêu cầu đổi mới phát triển KT-Xã hội vẫn đang là vấn đề bức xúc cần được nghiên cứu giải đáp. Để đầu tư phát triển giáo dục, ngành giáo dục nước ta noi chung và ngành giáo dục tỉnh Hà Tây nói riêng đã không ngừng phấn đấu, đổi mới phương pháp, để khắc phục những khó khăn góp phần thực hiện mục tiêu mà đảng và Nhà nước đã đề ra, nhưng do chất lượng của giáo dục nói chung và giáo dục phổ thông trung học nói riêng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố :Trình độ của đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất kỹ thuật cơ chế vốn NSNN-Nguồn tài chính cơ bản nhất đầu tư cho phát triển của SNGD ở nước ta vào thời điểm này là không thể thiếu được.
Trước những yêu cầu bức thiết trên trong thời gian thực tập tại phòng quản lý tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính Hà Tây, sau khi tìm hiểu tình hình thực tế về quản lý chi NSNN cho SNGD phát triển trên địa bàn tỉnh em đã mạnh dạn chòn đề tài “Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh hà tây” làm đề tài nghiên cứu.
Luần văn gồm 3 chương:
Chương 1: Sự nghiệp giáo dục và sự cần thiết phải tăng cường quản lý chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục.
Chương 2. Thực trạng quản lý chi NSNN cho SNGD trên địa bàn tỉnh Hà Tây.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường công quản lý chi NSNN cho SNGD trên địa bàn tỉnh Hà Tây
.
Trong quá trình nghiên cứu được sự hướng dẫn trực tiếp của thấy giáo Nguyễn Trọng Thản cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ phòng Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp thuộc Sở Tài chính Hà Tây. Tuy nhiên so sự hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiện thực tế bản thân nên những thiếu sót của luận văn là không thể tránh khỏi. Em rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo. Để luận văn của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cám ơn


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn sẽ giúp ích cho bạn.