Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty Tài chính Bưu Điện
Lời mở đầu
Công ty Tài chính Bưu Điện là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính viễn thông việt nam ; là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng ;tổ chức và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng
Sự ra đời của mô hỡnh Cụng ty Tài chính Bưu Điện trong Tổng công ty Nhà nước Việt nam là một bước tiến mới cho thị trường tài chính Việt nam phát triển , đây là một kênh dẫn vốn mới của thị trường Việt nam nói chung và trong Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt nam nói riêng , theo các quy định của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước thỡ mục đích của việc thành lập Công ty tài chính trong Tổng công ty là xây dựng mô hỡnh Tổng cụng ty 90-91 thành những tập đoàn kinh tế lớn mạnh của đất nước.Chức năng chính của Công ty Tài chính Bưu Điẹn trong mụ hỡnh này là đáp ứng nhu cầu vốn và các dịch vụ tài chính trong Tổng công ty.
Trờn thế giớ mụ hỡnh Cụng ty Tài chớnh trực thuộc Tổng cụng ty đó là một mụ hỡnh khỏ phỏt triển , tuy nhiờn ở Việt nam dõy cũn là mụ hỡnh vẫn cũn khỏ mới mẻ, đây là một thị trường mới hứa hẹn nhiều thành công và khó khăn nhất là trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nhạy cảm này , Công ty tài chính Việt nam đang phải đối mặt với các khó khăn trong quá trỡnh hoạt động đặc biệt là khó khăn về huy động vốn và sử dụng vốn.
Theo chiến lược phát triển chung của toàn xó hội Cụng ty Tài chớnh Bưu Điện cũng phải phấn đấu theo mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà Nước đó đề ra .Chiến lược phát triển kinh tế xó hội năm 2000. Đảng đó xỏc định :”Chính sách tài chính Quốc gia hướng vào việc tạo vốn và sử dụng vốn cú hiệu quả trong toàn xó hội , tăng nhanh sản phẩm xó hội và thu nhập quốc dõn, điều tiết quan hệ tích luỹ , tiêu dùng theo hướng tăng dần tỷ lệ tích lũy”.Như vậy các doanh nghiệp không phải chỉ quan tâm tới việc huy dộng vốn mà cồn phải làm sao để xử dụng lượng vốn đó có hiệu quả nhất để đem lai lợi ích cao nhất cho toàn xó hội.
Nhận thức được các khó khăn và thách thức đó với doanh nghiệp Việt nam nói chung và Công ty Tài chính Bưu Điện nói riêng trong quá trỡnh thực tập tại Cụng ty em đó chọn đề tài : “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty Tài chính Bưu Điện”.
Kết cấu đề tài bao gồm các phần chính sau :
Chương 1 : Cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
Chương 2 : Thực trạng huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Tài chính Bưu Điện
Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn tại Công tay tài chính Bưu Điện
Trong quỏ trỡnh thực tập tại quý Cụng ty em đó thu thập và tỡm hiểu tỡnh hỡnh tài chớnh của cụng ty để hoàn thanh đè tài nay.Do thời gian có hạn có thể sẽ không tránh được các sai sót về lý luận và thực tiễn.Em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cỏc thày cụ và những ngưũi quan tõm tới đề tài này.Em xin trân trọng cảm ơn cô giáo Th.s Nguyễn Thị Thuỳ Dương và các cô chú , anh chị trong Công ty đó quan tõm giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Chương 1: Cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn 3
của doanh nghiệp 3

1.1.Tổng quan về vốn của doanh nghiệp 3
1.1.1.Khái niệm chung về vốn 3
1.1.2.Phân loại vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 5
1.1.3.Vai trũ của vốn trong cỏc doanh nghiệp. 11
1.1.4.Chi phí vốn và cở cấu vốn của doanh nghiệp. 12
1.2.Những vấn đề liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 16
1.3.Vai trũ của việc nõng cao hiệu quả sử dụng vốn 19
1.4.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 19
1.4.1.Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động 20
1.4.2.Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả nănh sinh lời. 20
1.5.Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 21
1.5.1.Nhân tố khách quan 21
1.5.2.Các nhân tố chủ quan 23
Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty Tài chính Bưu Điện 25
2.1.Khỏi quỏt về tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của Công ty 25
2.1.1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển Công ty 25
2.1.2.Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty Tài chính Bưu Điện. 27
2.1.3.Kết quả sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây 32
2.2.Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty Tài chính Bưu Điện 38
2.2.1.Thực trạng sử dụng vốn 38
2.2.2.Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Tài chính Bưu Điện 49
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty tài chính Bưu Điện 53
2.3.1.Kết quả đó đạt được 53
2.3.2.Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. 55
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Tài chính Bưu Điện 62
3.1.Mục tiêu ,nhiệm vụ và phương hướng phát triển của Công ty Tài chính Bưu Điện trong thời gian tới. 62
3.1.1.Mục tiêu,nhiệm vụ của Công ty Tài chính Bưu Điện trong thời gian tới 62
3.1.2.Phương hướng phát triển trong những năm tới của Công ty Tài chính Bưu Điện. 63
3.2.Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Tài chính Bưu điện. 64
3.2.1.Giải pháp tăng cường huy động vốn. 65
3.2.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 68
3.2.6.Xõy dựng chớnh sỏch khỏch hàng hợp lý,tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các khách hàng trong các thủ tục và hồ sơ cho vay.Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn cho khách hàng. 71
3.3.Một số kiến nghị 74
3.3.1. Đối với Tổng công ty bưu chính viễn thông 75
3.3.2. Đối với ngân hàng Nhà nước 76
Kết Luận 78
Danh mục tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty Tài chính Bưu Điện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty Tài chính Bưu Điện sẽ giúp ích cho bạn.