Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sự dụng vốn ở công ty may Hưng Thịnh –Hà Tây
Lời Mở Đầu

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh ,các doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định tuỳ thuộc vào qui mô, lĩnh vực mà doanh nghịêp đó hoạt động. Lượng vốn này bao gồm vốn cố định,vốn lưu động và các nguồn vốn chuyên dụng khác. Nhiệm vụ của các doanh nghiệp là phải huy động và sử đúng sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc chính và chấp hành pháp luật.
Từ khi nền kinh tế hàng hoá còn chưa phát huy hết chức năng của nó, sản suất kinh doanh còn manh mún thì vốn đã nắm giữ vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, ngày nay khi nền kinh tế hàng hoá đã thực sự hoàn tiện thì vai trò của vốn . Vẫn không có sự thay đổi nó cùng với yếu tố con người và khoa học công nghệ góp phần vào sự hình thành tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Vốn là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp nhưng điều mà các nhà quản lý và lãnh đạo thực sự quan tâm đó là vốn được đưa vào sự dụng như thế nào, có hiệu quả hay không? Ngày nay trong nền kinh tế thị trường kinh doanh là một hoạt động kiếm lời, tối đa hoá lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Để đạt được lợi nhuận tối đa các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ quản lý sản suất kinh doanh trong đó quản lý vốn là một bộ phận quan trọng có ý nghĩa quyết định đến kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Xuất phát từ nhận thức thực của bản thân về tầm quan trong của việc sự dụng vốn và những kiến thức đã được học tại trường cùng với sự hướng dẫn của cô Hồ Bích Vân và sự giúp đỡ của cán bộ phòng kế toán thống kê “Công ty may thêu xuất nhập khẩu Hưng Thịnh- Hà Tây” em chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sự dụng vốn ở công ty may Hưng Thịnh –Hà Tây” nhưng do kiến thức còn hạn chế và do phạm vi đề tài em chỉ xin đề cập đến những giải pháp trong việc sử dụng vốn của công ty may thêu xuất nhập khẩu Hưng Thịnh.
Cuối cùng em xin cảm ơn cô Hồ Bích Vân và cán bộ phòng kế toán thống kê công ty may Thêu xuất nhập khẩu Hưng Thịng-Hà Tây đã hướng dẫn tận tình để em hoàn thành đề tài này.

Bố cục của bài viết ngoài phần mở đầu và kết luận ra, nội dung bài viết gồm 3 chương.

Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NÓI CHUNG VÀ CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY NÓI RIÊNG.

Chương 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY MAY XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH.

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỂU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY MAY THÊU XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNHXem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sự dụng vốn ở công ty may Hưng Thịnh –Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sự dụng vốn ở công ty may Hưng Thịnh –Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.