Các biện pháp huy động vốn tại Công ty thiết bị đo điện
LỜI MỞ ĐẦU
Vốn của bất cứ một doanh nghiệp nào cũng được huy động từ nhiều nguồn khác nhau và bằng nhiều cách khác nhau để tài trợ cho các nhu cầu vốn của doanh nghiệp đó.Việc huy động vốn phải đạt được các hiệu quả sau:
- Phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục
- Huy động với chi phí thấp nhất
- Sử dụng tiết kiệm,có hiệu quả các nguồn vốn
- Dự phòng cho những thay đổi ngoài dự kiến
Trong thời kỳ bao cấp,mọi nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều được Nhà nước cấp phát hoặc cho vay ưu đãi khiến các doanh nghiệp chưa thực sự coi trọng vấn đề khai thác và sử dụng vốn có hiệu quả. Từ khi chuyển đổi cơ chế,các doanh nghiệp Nhà nước buộc phải năng động tìm kiếm nguồn vốn để có thể duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.
Từ những nhận thức trên và qua quá trình thực tập tại Công ty Thiết bị đo điện,em đã mạnh dạn chọn đề tài “Các biện pháp huy động vốn tại Công ty thiết bị đo điện ” làm đề tài nghiên cứu.Tuy nhiên,do khả năng hiểu biết còn hạn chế và phạm vi thời gian cho phép của luận văn,nên em chỉ xin trình bày những vấn đề chung cơ bản nhất.
Luận văn của em được chia làm 3 phần và trong đó có sử dụng các phương pháp thống kê,tổng hợp,so sánh,phân tích để làm rõ các vấn đề:
- Cơ sở lý luận chung về các biện pháp huy động vốn
- Thực trạng huy động vốn tại Công ty Thiết bị đo điện
- Một số định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các biện pháp huy động vốn của Công ty Thiết bị đo điện trong thời gian tới.
Đây là một đề tài tuy đã được đề cập đến nhiều nhưng cũng khá phức tạp, đòi hỏi khả năng phân tích và tổng hợp cao nhưng hiểu biết của bản thân em còn hạn chế do đó luận văn của em đã không tránh khỏi những thiếu sót về kiến thức chuyên môn cũng như nhận thức,suy luận.Vì vậy,em mong nhận được sự chỉ bảo và hướng dẫn của hội đồng và các thầy cô giáo để em có được sự hiểu biết đầy đủ và đúng đắn hơn về vấn đề này và luận văn của em được hoàn thiện hơn.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô đã tận tình dạy dỗ em trong 4 năm qua,đã trang bị cho em những kiến thức để có thể hoàn thành luận văn này.Em xin trân trọng cảm ơn vì trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn,em đã nhận được sự hướng dẫn,chỉ bảo tận tình của thầy giáo – Thạc sĩ Nguyễn Tú Anh.Cháu cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cô,các chú trong phòng kế toán tại Công ty Thiết bị đo điện đã cung cấp số liệu, thông tin và chia sẻ kinh nghiệm để luận văn của em thêm phong phú và chính xác.

MỤC LỤC
Lời Mở Đầu
Chương I 1
Cơ sở lý luận chung về các biện pháp huy động vốn trong doanh nghiệp. 3

I.Khái niệm chung về vốn 3
1.Khái niệm 3
2.Vai trò của vốn trong doanh nghiệp 4
3.Phân loại vốn trong doanh nghiệp 4
II.Nhu cầu vốn của doanh nghiệp. 7
III.Phân tích tình hình tài chính 9
1.Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn trong doanh nghiệp. 9
2.Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh 10
3.Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán 12
4.Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu. 12
IV.Các phương thức huy động vốn trong doanh nghiệp. 14
IV.1.Tự tài trợ 14
1.Vốn tự có của doanh nghiệp 14
2.Quỹ khấu hao. 15
3.Lợi nhuận giữ lại 16
IV.2.Tài trợ huy động từ bên ngoài 16
1.Các nguồn tài trợ ngắn hạn 16
2.Các nguồn tài trợ dài hạn 19
Chương II: 30
thực trạng sử dụng các biện pháp huy động vốn tại công ty thiết bị đo điện 30

I.Đặc điểm chung của công ty thiết bị đo điện: 30
1.Quá trình hình thành và phát triển . 30
2.Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Thiết bị đo điện: 34
II.Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Thiết bị đo điện trong giai đoạn 1999-2001 36
III.Phân tích tình hình tài chính của Công ty Thiết bị đo điện trong vài năm gần đây. 39
2.Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. 41
3.Phân tích kết cấu tài sản và khả năng thanh toán. 43
4.Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu. 45
IV .Các biện pháp huy động vốn tại công ty thiết bị đo điện 53
1.Vốn tự tài trợ 54
2.Vốn huy động từ bên ngoài 57
III.Nhận xét 61
Chương III: 63
Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng Cao hiiêụ quả sử dụng các biện pháp huy động vốn trong doanh nghiệp 63

I.Những định hướng về sản xuất kinh doanh của Công ty trong các giai đoạn 2002 – 2006. 63
1.Về thị trường 63
2.Về công nghệ sản xuất và vốn đầu tư 64
3.Về cơ sở vật chất và lao động 64
4.Về quản lý nguồn lực tài chính 65
5.Mục tiêu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2002-2006 66
II.Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các biện pháp huy động vốn tại Công ty Thiết bị đo điện. 66
1. Những giải pháp chung 67
2.Những giải pháp cụ thể 69
III. Một số kiến nghị nhằm nâng tạo điều kiện thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các biện pháp huy động vốn. 74
1.Về phía Nhà nước 74
2.Về phía Tổng công ty 74
Kết luận 76


Xem Thêm: Các biện pháp huy động vốn tại Công ty thiết bị đo điện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp huy động vốn tại Công ty thiết bị đo điện sẽ giúp ích cho bạn.