Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Xí nghiệp xây dựng công trình giao thông
Lời nói đầu
Trong quá trình đổi mới kinh tế, Đảng và nhà nước ta đã khẳng định “Kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo, doanh nghiệp nhà nước là lực lượng kinh tế chủ lực, các công ty nhà nước phải thực sự trở thành các tập đoàn kinh tế mạnh – là xương sống của nền kinh tế quốc dân". Hơn 10 năm qua kinh tế nhà nước đã được hình thành đồng bộ hơn. Trong đó vai doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò nhất định trongviệc tăng cường lực lượng kinh tế quốc dân và đang từng bước đổi mới, sắp xếp lại về mô hình tổ chức, cơ cấu sở hữu, kỹ thuật, công nghệ
Theo quan điểm hiện đại, mỗi doanh nghiệp được xem như một tế bào sống cấu thành nên toàn bộ nền kinh tế. Tế bào sống đó cũng cần phải có quá trình trao đổi chất với môi trường bên ngoài thì mới tồn tại và phát triển được, Vốn chính là đối tượng của quá trình trao đổi đó. Nó đảm bảo sự sống cho doanh nghiệp, nếu thiếu hụt thì doanh nghiệp sẽ mất khả năng thanh toán. Nói cách khác, vốn là điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào.
Trong cơ chế cũ, các doanh nghiệp nhà nước được bao cấp hoàn toàn vềvốn và không cần phải quan tâm tới huy động và quản lý, sử dụng vốn. Nhưng khi chuyển sang cơ chế thị trường các doanh nghiệp không còn được bao cấp vốn như trước nữa mà phải hoàn toàn tự chủ về tài chính và tự chịu trách nhiệm về hoạt đọng sản xuất kinh doanh. Do đó, hiệu quả của quản lý và sử dụng vốn nói chung và vốn lưu động nói riêng trở thành vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp. Nếu đồng vốn mà doanh nghiệp sử dụng có khả năng đem lại lợi nhuận cao thì doanh nghiệp không những bù đắp được chi phí mà còn tích luỹ được để tái sản xuất mở rộng. Vốn lưu động cũng là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh, nó tham gia vào hầu hết các giai đoạn của chu kỳ sản xuất kinh doanh. Do đó, hiệu quả sử dụng vốn lưu động tác động mạnh mẽ tới khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy vậy, trên thực tế tình hình quản lý và sử dụng của các doanh nghiệp nhà nước còn nhiều bất cập và chưa được quan tâm đúng mức.
Vì thế trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp. Dưới sự quan tâm hướng dẫn tận tình của thầy giáo, cùng với sự giúp đỡ các cô chú trong Xí nghiệp XDGT em đã chọn đề tài "Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Xí nghiệp xây dựng công trình giao thông" làm đề tài tốt nghiệp.
Em xin trân trọng cảm ơn thầy giáo Nguyễn Tài Vượng và tập thể ban lãnh đạo Xí nghiệp XDCTGT đã hướng dẫn giúp đỡ chỉ bảo em trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, nhờ đó em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp theo đúng yêu cầu của nhà trường.
Ngoài lời nói đầu và kết luận, nội dung luận văn tốt nghiệp được trình bày theo 4 phần:
Phần I : Giới thiệu tổng quan về Xí nghiệp xây dựng công trình giao thông.
Phần II: Cơ sở lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
Phần III: Phân tích thực trạng quản lý, sử dụng vốn lưu động ở Xí nghiệp.
Phần IV: Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Xí nghiệpXem Thêm: Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sẽ giúp ích cho bạn.