Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng
lời nói đầu
Trong bất kỳ loại hình kinh doanh nào dù là sản xuất hay dịch vụ thì vốn cũng là một trong những yếu tố không thể thiếu được . Để đầu tư vào tài sản cố định và tài sản lưu động nhất thiết phải có vốn . Trong cơ chế thị trường mỗi doanh nghiệp là một chủ thể sản xuất kinh doanh được lập ra nhằm mục đích sinh lợi thông qua hoạt động sản xuất sản phẩm hay cung cấp dịch vụ cho xã hội . Để đạt được mục tiêu đó mỗi doanh nghiệp phải phát huy hết tiềm năng vốn có của mình, tranh thủ được những điều kiện khách quan của mình tuỳ thuộc vào loại hình sản xuất của mình .
Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng (THIKECO) là một đơn vị có quy mô và lượng vốn tương đối lớn . Do vậy việc quản lý và sử dụngchặt chẽ và có hiệu quả nguồn vốn của công ty là một trong những yêu cầu lớn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu được lợi nhuận cao đảm bảo trang trải cho mọi chi phí và có lợi nhuận.
Xuất phát từ lý do trên với mong ước trở thành nhà quản lý trong tương lai : Trong thời gian thực tập tại Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Và Xây dựng, được sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo – Nguyễn Thị Thảo cùng lãnh đạo và cán bộ công nhân viên phòng tài chính - kế toán Công ty Tư vấn Đâù tư Phát triển và Xây dựng , em đã chọn đề tài : “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng “ cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Kết cấu của luận văn gồm những phần chính sau :
PHẦN I : Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là nhiệm vụ trọng tâm của các doanh nghiệp
PHẦN II : Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng
PHẦN III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty THIKECOXem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.