Thực trạng và giải pháp thu hút FDI vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng ở Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU
​Kết cấu hạ tầng là một vấn đề cấp bách của các nước đang phát triển trên thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng. Bởi kết cấu hạ tầng là tiền đề để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Kết cấu hạ tầng luôn phải đi trước một bước để tạo đà phát triển kinh tế xã hội, tạo sức bật cho tăng trưởng kinh tế, tăng sức hút vốn đầu tư của nước ngoài. Nhưng thực tế việc xây dựng kết cấu hạ tầng đòi hỏi những khoản tiền rất lớn. Do đó dù là quốc gia phát triển hay đang phát triển đều rơi vào tình trạng thiếu vốn. Vì vậy các quốc gia đang phát triển cũng như Việt Nam đều có xu hướng tìm các nguồn vốn khác nhau để xây dựng kết cấu hạ tầng. Các nước ngoài việc huy động vốn trong nước, vốn từ ngân sách còn phải tranh thủ các nguồn vốn nước ngoài: hỗ trợ phát triển chính thức(ODA), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để xây dựng kết cấu hạ tầng. Mặc dù nguồn vốn trong nước là quyết định nhưng nguồn vốn nước ngoài là rất quan trọng trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng của mỗi nước. Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, cơ sở hạ tầng còn thấp kém. Thì việc thu hút nguồn vốn trong nước hay trích từ ngân sách của nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng là một điều hết sức khó khăn. Đứng trước nhu cầu bức thiết hiện nay là phải phát triển kết cấu hạ tầng để tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế , đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp trong tương lai. Việc tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn nước ngoài – FDI là một giải pháp quan trọng đối với nước ta.
Việc tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là con đường ngắn nhất để nhanh chóng hiện đại hoá đất nước nhằm đáp ứng ngay được sự phát triển kinh tế, đồng thời tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Tuy nhiên việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng còn nhiều bất cập. Vì vậy để đạt được những kết quả mong muốn chúng ta cần có những chính sách hợp lý và những giải pháp phù hợp nhằm thu hút nhiều hơn nữa và sử dụng có hiệu quả hơn nữa nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng để phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập vào kinh tế khu vực cũng như trên thế giới. Bởi thế em đã chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp thu hút FDI vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng ở Việt Nam”, Để nghiên cứu nhưng do thời gian và trình độ có hạn nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót và sai lầm. Kính mong được sự góp ý của thầy cô và các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn.Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt và TS Tống Quốc Đạt. Em xin chân thành cảm ơn!


KẾT LUẬN
​Trong những năm vừa qua cùng đầu tư vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng đã được chú trọng và đạt được những thành quả hết sức to lớn. Cùng với những ngành khác trong cả nước kết cấu hạ tầng đã có những đóng góp to lớn vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên để đạt được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững như mục tiêu của các đại hội Đảng đề ra nước ta phải có những chính sách đầu tư và phát triển hơn nữa vào lĩnh vực này. Kết câú hạ tầng là một trong những ngành kinh tế trọng điểm mũi nhọn của cả nước tạo điều kiện cho các nganh, lĩnh vực khác phát triển. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay vấn đề phát triển kết cấu hạ tầng càng phải được chú trọng hơn nữa. Bởi cần có hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, cơ sở hạ tầng hiện địa thì mới thu hút được sự quan tâm của các nước anh em trên thế giới. Sức mạnh của mỗi quốc gia ngày nay được đo chủ yếu bằng trình độ khoa học công nghệ vì vậy cần có những bước đột phá trong những lĩnh vực này. Trong bối cảnh hiện nay nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn nguồn vốn còn thiếu thì chính sách hợp tác đầu tư trực tiếp nước ngoài đã trở thành một bộ phận quan trọng trong chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và nhà nước ta. Thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước là chủ trương nhất quán và lâu dài của nước ta. Tuy nhiên việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói vào nước ta nói chung cũng như việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng nói riêng còn nhiều bất cập. Vì vậy Đảng và nhà nước ta cần có những chính sách hợp lý hơn nữa để thu hút tối đa nguồn vốn này cho phát triển và tăng trưởng kinh tế. Để hiểu biêt thêm về những chính sách và tình hình thu hút FDI vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng em đã chọn đề tài”Thực trạng và giải pháp thu hút FDI vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng ở Việt Nam”để nghiên cứu”. Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của P.GS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt và các cô chú của Vụ kết cấu hạ tầng- Bộ kế hoạch và đầu tư. Nhưng do thời gian và trình độ còn hạn chê nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu xót và sai lầm.Kính mong được sự chỉ báo đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp thu hút FDI vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp thu hút FDI vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.