Giải pháp nâng cao hiệu quả dụng vốn trong công ty TNHH Đức Tâm
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG1: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 5
1.1. Vốn của các doanh nghiệp. 5
1.1.1. Khái niệm về vốn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 5
1.1.2. Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 7
1.1.3. Các loại vốn của doanh nghiệp. 8
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 16
1.2.1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 16
1.2.2. Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 19
1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 25
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 26
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC TÂM. 30
2.1. Khái quát về công ty trác nhiệm hữu hạn Đức Tâm. 30
2.1.1. Sự ra đời, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức kinh doanh của công ty. 30
2.1.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. 34
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty 39
2.2.1. Tình hình về vốn kinh doanh của công ty 39
2.2.2.Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty . 43
2.2.2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty. 43
2.2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH Đức Tâm. 47
2.2.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tổng vốn của công ty TNHH 52
2.2.2.4. Đánh giá khái quát hiệu quả sử dụng vốn của công ty . 53
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC TÂM. 55
3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Đức Tâm. 55
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Đức Tâm. 56
3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 56
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 59
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tổng vốn . 62
3.2.4. Các giải pháp bổ trợ khác. 62
3.3. Một số kiến nghị. 62
KẾT LUẬN. 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

LỜI NÓI ĐẦU

Quản lý vốn và sử dụng vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Quản lý vốn tốt là điều kiện để doanh nghiệp khẳng định được vị trí của mình trên thương trường trong cơ chế mới. Vì thế quản lý và sử dụng vốn luôn là vấn đề bức xúc đặt ra đối với tất cả các doanh nghiệp.
Truớc đây trong cơ chế quan liêu bao cấp, hầu hết là các doanh nghiệp nhà nước được nhà nước tài trợ qua việc cấp phát, được ngân hàng cho vay với lãi xuất ưu đãi , do dược bao cấp về vốn nên hầu hết các doanh nghiệp này đã ỷ lại , trông chờ vào nguồn vốn được cấp phát, hoạt động kém hiệu quả, trì trệ nhiều doanh nghiệp không bảo toàn và phát triển được vốn.
Hiện nay khi nền kinh tế đang trong thời kỳ mới, cùng với sự thông thoáng về cơ chế đường lối chính sách nhà nước. Nhiều mô hình doanh nghiệp đã ra đời tạo nên bối cảnh kinh tế sôi động và mang tính cạnh tranh quyết liệt. Thời điểm này các doanh nghiệp đều có quyền bình đẳng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã phát huy được tính sáng tạo, năng động nên hiệu quả tăng nên rõ rệt. Một số doanh nghiệp do còn chịu ảnh hưởng từ cơ chế cũ nên còn lúng túng trong quản lý và sử dụng vốn dẫn đến không thể tái sản xuất đơn, vốn bị mất dần đi sau mỗi chu kỳ kinh doanh. Thực tế này do nhiều nguyên nhân, mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do công tác sử dụng vốn còn nhiều hạn chế, hiệu quả sử dụng vốn thấp. Do đó việc đẩy mạnh công tác sử dụng vốn trong các doanh nghiệp là vấn đề hết sức cần thiết, nó quyết định sự sống còn của mỗi doanh nghiệp.
Xuất phát từ việc nhận thức tầm quan trọng của vốn và hiệu quả sử dụng vốn nên qua quá trình thực tập tại công ty TNHH Đức Tâm ., được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS _TS : Lê Đức Lữ cùng sự chỉ bảo, giúp đỡ của các anh chị trong công ty em đã mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả dụng vốn trong công ty TNHH Đức Tâm ”cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Ngoài lời nói đầu và kết luận chuyên đề bao gồm ba chương chính như sau:
-ChươngI: Hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp.
-Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Đức Tâm.
-Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Đức Tâm.
Do trình độ lý luận cũng như khả năng thực tế còn hạn chế nên vấn đề nghiên cứu của em còn nhiều thiếu sót. Em mong muốn nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thày cô, các anh chị trong công ty và bè bạn để đề tài nghiên cứu của em được hoàn thiện.
Em xin chân thành cám ơn Thầy giáo PGS _ TS: Lê Đức Lữ , ban lãnh đạo và phòng kế toán công ty đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo, tạo điều kiện tốt nhất để em có thể hoàn thành đề tài này


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả dụng vốn trong công ty TNHH Đức Tâm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả dụng vốn trong công ty TNHH Đức Tâm sẽ giúp ích cho bạn.