Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty Công trình đường thủy
LỜI NÓI ĐẦU
Lợi nhuận là mục đích của tất cả các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng để có thể tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải sử dụng một số vốn nhất định để đầu tư, mua sắm những yếu tố cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn đó gọi là vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy vốn là điều kiện cơ sở vật chất không thể thiếu được đối với mọi doanh nghiệp. Vốn được thể hiện bằng các loại tài sản trong doanh nghiệp. Căn cứ vào đặc điểm vận động của từng loại tài sản, tài sản trong doanh nghiệp được chia thành 2 loại: tài sản cố định và tài sản lưu động. Tương ứng vốn kinh doanh của doanh nghiệp cũng gồm vốn cố định và vốn lưu động.
Việc khai thác, sử dụng vốn cố định một cách hợp lý sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng tác động đến toàn bộ việc sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp .
Thông qua việc đánh giá tình hình sử dụng cũng như hiệu quả sử dụng vốn cố định của các kỳ kinh doanh trước, doanh nghiệp sẽ đặt ra các biện pháp, chính sách sử dụng cho các kỳ kinh doanh tới sao cho có lợi nhất đạt được hiệu quả cao nhất nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp mình.
Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của hiệu quả sử dụng vốn cố định đối với các doanh nghiệp, đồng thời qua thời gian thực tập tìm hiểu tình hình thực tế tại Công ty Công trình Đường thuỷ, em chọn đề tài: "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty Công trình đường thủy" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn ở nội dung biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định cũng như hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh chung của các doanh nghiệp, có sử dụng nguồn số liệu thực tế của Công ty Công trình Đường thuỷ để minh hoạ.
Với cách nhìn như vậy, bản luận văn này gồm 3 phần:
Phần I: Lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn cố định trong các doanh nghiệp.
Phần II: Phương pháp xác định hiệu quả sử dụng vốn cố định và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công Ty Công Trình Đường Thuỷ.
Phần III: Một số ý kiến đề xuất về phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công Ty Công Trình Đường Thuỷ.
Đây thực sự là một vấn đề phức tạp mà giải quyết nó không những phải có kiến thức, năng lực mà còn phải có kinh nghiệm thực tế. Mặt khác do những hạn chế nhất định về mặt trình độ, thời gian đi khảo sát thực tế ngắn nên chắc chắn đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo trong bộ môn cùng các bạn đọc.
Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Văn Định, các thầy cô giáo trong bộ môn Tài chính Khoa Kế toán tài chính trường Đại học Thương mại Hà Nội cùng tập thể các cô, chú, các anh, các chị trong Phòng Kế toán tài chính của Công ty Công trình Đường Thuỷ đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành bản luận văn này.MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ
I/ Khái niệm tài sản cố định, vai trò tác dụng của tài sản cố định 3
1. Khái niệm tài sản cố định 3
2. Đặc điểm của tài sản cố định 4
3. Phân loại tài sản cố định 5
4. Vai trò và ý nghĩa của tài sản cố định đối với hoạt động của doanh nghiệp 8
II/ Phương pháp xác định hiệu quả sử dụng vốn cố định và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty Công trình đường thuỷ 10
1. Khái niệm hiệu quả 10
2. Các chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty 16
3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 22
PHẦN II: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ 25
1. Đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Công ty Công trình đường thuỷ 25
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty Công trình đường thuỷ 26
II/ Khảo sát tình hình thực tế sử dụng TSCĐ và xác định hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty công trình đường thuỷ 30
1. Tình hình sử dụng TSCĐ 30
2. Phương pháp xác định hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Công trình đường thuỷ. 33
III/ Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty đường thuỷ trong 2 năm 1997, 1998. 37
1. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty công trình đường thuỷ qua hai năm 1997 - 1998. 38
2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Công trình đường thuỷ. 43
3. Nhận xét chung về hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty công trình đường thuỷ. 46
PHẦN III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ. 48
I/ Những biện pháp đề xuất chung 48
II/ Một số biện pháp chủ yếu áp dụng cho công ty công trình đường thuỷ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới. 51
KẾT LUẬN 54


Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty Công trình đường thủy
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty Công trình đường thủy sẽ giúp ích cho bạn.