Vốn lưu động và một số biện pháp nhằm nâng cao vốn lưu động tại công ty Vật liệu điện và Dụng cụ cơ khí
LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp thương chú trọng đến công tác nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Có nghĩa là một đồng vốn được sử dụng một cách tối ưu, nó sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vì vậy, hiệu quả sử dụng đồng vốn gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, được các doanh nghiệp quan tâm.

Nói đến vốn kinh doanh thì không thể không nói tới vốn lưu động- một thành phần quan trọng của vốn kinh doanh và là một yếu tố không thể thiếu đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ vai trò quan trọng đó nên nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Làm được điều này tức là doanh nghiệp phải tự tổ chức, đảm bảo nguồn vốn lưu động và đồng thời phải có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn.

Chính vì tầm quan trọng của vốn lưu động cả về mặt lý luận và thực tiễn nên sau khi tiếp thu được kiến thức cơ bản ở trường và qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty Vật liệu điện và Dụng cụ cơ khí, em đã di sâu nghiên cứu đề tài “ Vốn lưu động và một số biện pháp nhằm nâng cao vốn lưu động tại công ty Vật liệu điện và Dụng cụ cơ khí ” .

Nội dung của đề tài gồm 3 chương:

Chương I: Một số vấn đề chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp

Chương II: Tình hình tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật liệu điện và Dụng cụ cơ khí

Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật liệu điện Dụng cụ cơ khí.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
I. VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. KHÁI NIỆM VỀ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1.1. PHÂN LOẠI VỐN LƯU ĐỘNG VÀ KẾT CẤU VỐN LƯU ĐỘNG .
1.1.2. NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG .
1.2. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU VLĐ
1.2.1. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TRONG DN
1.2.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ BẢO TOÀN VLĐ TRONG KINH DOANH .
1.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ .
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ
I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY
1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY .
1.2. ĐẶC ĐIỂM NGÀNH HÀNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2002-2003
2.1.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2002-2003
2.2. THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY
2.2.1. NGUỒN VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC NGUỒN VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY
2.2.1.1. NGUỒN VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
2.2.1.2. NGUỒN VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY
2.2.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY
2.2.2.1. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN .
2.2.2.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC KHOẢN PHẢI THU .
2.2.2.3. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY
2.2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY
2.2.3.1. ĐÁNH GIÁ VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN .
2.2.3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG .
2.2.4. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO KẾT QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Vốn lưu động và một số biện pháp nhằm nâng cao vốn lưu động tại công ty Vật liệu điện và Dụng cụ cơ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn lưu động và một số biện pháp nhằm nâng cao vốn lưu động tại công ty Vật liệu điện và Dụng cụ cơ sẽ giúp ích cho bạn.