Hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty xây dựng Ngân hàng
LỜI MỞ ĐẦU

Tổ chức sử dụng vốn một cách tiết kiệm, có hiệu quả được coi là điều kiện tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh mặt hàng gì , số lượng bao nhiêu để phục vụ cho đối tượng nào đều phụ thuộc vào vốn. Trong điều kiện sản xuất hiện nay theo cơ chế kinh tế thị trường, sự cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp nói riêng, các tổ chức kinh tế nói chung, đòi hỏi sản phẩm của doanh nghiệp vừa đạt chất lượng nhưng giá thành lại hạ .Vì vậy có vốn đã là khó nhưng quản lý và sử dụng vốn còn là vấn đề khó hơn.
Để đáp ứng được yêu cầu trên người quản lý phải có nghệ thuật sử dụng vốn. Quay vòng vốn nhanh đạt hiệu quả cao. Đầu tư vốn vào sản phẩm nào thời gian nào là cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp mà lại bảo toàn, phát triển vốn mở rộng sản xuất kinh doanh. Đây là vấn đề không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế khác nhau.
Có vốn doanh nghiệp mới mua sắm TSCĐ trang bị cho quá trình sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất lao động giảm bớt chi phí lao động của con người.
Muốn tái tạo sức lao động khuyến khích động viên CBCNV doanh nghiệp không chỉ có thiết bị và tư liệu sản xuất mà còn phải có các quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi . Hiệu quả sản xuất là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Đó cũng là vấn đề bao trùm và xuyên suốt thể hiện chất lượng của toàn bộ công tác quản lý. Hiệu quả sản xuất kinh doanh không chỉ là thước đo phản ánh trình độ quản lý kinh doanh mà còn là vấn dề sống còn của doanh nghiệp.
Trong sản xuất kinh doanh vốn luôn biến động vì vậy kế toán phải phản ánh kịp thời, chính xác sự luân chuyển đó để giúp giám đốc đánh giá đúng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Làm thế nào để đủ vốn cho sản xuất kinh doanh và sử dụng nguồn vốn đó một cách hiệu quả. Đây là một vấn đề gây không ít khó khăn cho các đơn vị kinh tế trong nền kinh tế mở với nhiều thành phần kinh tế khác nhau.
Thực tế khách quan bao giờ cũng luôn phong phú và sinh động. Đối với Công ty xây dựng Ngân hàng, giải quyết vấn đề trên luôn là nhiệm vụ hàng đầu mà mỗi cán bộ công nhân viên phải đầu tư nghiên cứu và thực hiện. Với đề tài: “Hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty xây dựng Ngân hàng” nhằm phân tích tình hình sử dụng vốn của công ty trong thời gian gần đây, qua đó đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong công ty.
Với sự giúp đỡ chân tình của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty và đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình, quý báu của TS. Chử Văn Lâm, tôi đã hoàn thành chuyên đề này trong thời gian thực tập tại công ty. Trong bài còn nhiều thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến khách quan, đầy đủ của các thầy cô và các bạn.


Xem Thêm: Hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty xây dựng Ngân hàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty xây dựng Ngân hàng sẽ giúp ích cho bạn.