Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty đóng tàu Hồng Hà thuộc tổng cục công nghiệp- Bộ Quốc phòng
LỜI MỞ ĐẦU
Vốn là yếu tố đầu tiên của mỗi doanh nghiệp . Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý tài chính của Công ty. Do đó hiệu quả sử dụng vốn nhất là vốn lưu động đã trở thành một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong các doanh nghiệp . Nếu sử dụng vốn lưu động một cách có hiệu quả không những làm tăng lợi nhuận mà còn tích luỹ để tái sản xuất mở rộng . Vốn lưu động cũng là một bộ phận của vốn kinh doanh và lại tham gia vào hầu hết của các giai đoạn của chu kỳ kinh doanh , do đó hiệu quả sử dụng vốn lưu động tác động mạnh mẽ tới khả năng kinh doanh một cách nhịp nhàng , liên tục , đảm bảo khả năng thanh toán và nâng cao khả năng sinh lời cho mọi doanh nghiệp . Bên cạnh đó , thực tế cho thấy rằng tình hình huy động và sử dụng vốn lưu động của các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước còn nhiều bất cập , và chưa được quan tâm đúng mức .
Vì vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động luôn là vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp trẻ . Công ty đóng tàu Hồng Hà trong năm qua đã đóng góp tích cực vào những công trình chung của toàn nghành. Trong thời gian thực tập tại công ty đóng tàu Hồng Hà, qua tìm hiểu em đã nhận thức khá rõ ràng về công tác quản lý tài chính của toàn công ty nên em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty đóng tàu Hồng Hà thuộc tổng cục công nghiệp- Bộ Quốc phòng”. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tình hình sử dụng vốn trong 4 năm gần đây và chủ yếu là hoạt dộng đóng mới và sửa chữa tàu.
Nội dung thực tập gồm 2 chương:
Chương 1: Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty Đóng tàu Hồng Hà
Chương 2: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty đóng tàu Hồng HàXem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty đóng tàu Hồng Hà thuộc tổng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty đóng tàu Hồng Hà thuộc tổng sẽ giúp ích cho bạn.