Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn địa bàn Hà Tĩnh
Lời nói đầu
Sau 10 năm đổi mới gắn liền với thực hiện một loạt chủ trương chính sách cơ chế quản lý mới trong nông nghiệp, bộ mặt nông nghiệp nông thôn Việt Nam đã có những thay đổi đáng mừng. Từ một nước trước đây phải nhập khẩu gạo trong nhiều năm, đến nay Việt Nam đã tự đảm bảo được lương thực và vươn lên đứng hàng thứ 3 các nước xuất khẩu gạo. Tuy nhiên Việt Nam vẫn là một nước nghèo, với 80% dân số sống bằng nghề nông ở nông thôn mà trong số nghèo đói của Việt Nam thì 95% là nông dân.
Hà Tĩnh là một tỉnh miền Trung cũng không nằm ngoài xu hướng chung của cả nước, mặc dù trong những năm qua tỉnh đã có tốc độ tăng trưởng khá cao: 8,5% giai đoạn 1994- 1998. Nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu của tỉnh trong những năm tới. Vì vậy vấn đề đầu tư vốn và sử dụng vốn cho nông nghiệp và nông thôn của tỉnh đã diễn ra như thế nào? Có gì đáng quan tâm giải quyết để nông nghiệp và nông thôn của tỉnh cất cánh cùng cả nước bằng con đường công nghiệp hoá , hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đây là vấn đề rộng lớn khó trình bày được tất cả trong phạm vi chuyên đề tôi xin trình bày một số ý kiến về thực trạng và một số kiến nghị trong các ngành nông lâm ngư nghiệp và thuỷ lợi.
Bài viết được hoàn thành với sự giúp đỡ hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà và các cán bộ phòng kế hoạch sản xuất thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.
Nội dung của bài viết gồm 3 phần:
Phần I: Những vấn đề lý luận chung
Phần II: Đánh giá hiệu quả đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh (giai đoạn 1994- 1998)
Phần III: Những giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn địa bàn Hà Tĩnh.
Đây là chuyên đề đầu tay do đó sẽ không tránh khỏi sai sót, em mong được sự góp ý, hướng dẫn của các thầy cô giáo trong bộ môn kinh tế đầu tư thuộc trường đại học kinh tế quốc dân.


Kết luận
Khu vực nông nghiệp và nông thôn đã và đang sẽ là mặt trận hàng đầu của Hà Tĩnh trong quá trình đi lên công nghiệp hoá hiện đại hoá của tỉnh. Vì vậy việc hoàn thiện các hệ thống chính sách hiện đại hóa luôn là vấn đề có tính chiến lược mà Trung Ương đảng cũng như Đảng bộ Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong bộ môn kinh tế đầu tư và các cô chú trong phòng sản xuất - Sở kế hoạch đầu tư Hà Tĩnh đã giúp đỡ tận tình, tạo mọi điều kiện cho tôi hoàn thành chuyên đề này./.


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn địa bàn Hà Tĩnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn địa bàn Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.