Hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty NEW STAR
Phần mở đầu

Doanh nghiệp lữ hành với tư cách là chiếc cầu nối giữa cung và cầu trong du lịch, là loại hình doanh nghiệp đặc biệt trở thành yếu tố quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển du lịch hiện đại. Kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực tổ chức, xây dựng, bán và thực hiện các chương trình du lịch trọn gói cho khách du lịch. Ngoài ra các công ty lữ hành còn có thể tiến hành các hoạt động trung gian bán sản phẩm của các nhà cung cấp du lịch hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh tổng hợp khác.
Đó là những yếu tố mà chúng ta được học, được nghiên cứu tại trường. Và đợt thực tập tại Trung Tâm Du Lịch Quốc Tế Ngôi Sao Mới – NewStar đã giúp em nắm vững hơn các lý thuyết đã học, được đối diện và tiếp xúc với phong cách làm việc của các bộ phận trong công ty lữ hành đặc biệt là bộ phận marketing, bộ phận xây dựng chương trình và bộ phận điều hành tour.
Mục đích của đề tài: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty và các giải pháp Marketing đã được vận dụng. Từ đó đề xuất nhằm hoàn thiện các chính sách Marketing tại Trung tâm Du lịch Quốc tế Ngôi sao mới - Newstartour.
Vì thời gian thực tập tại công ty là không nhiều nên trong bài viết của em chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Em mong nhận được những đóng góp của các thầy, các cô và các bạn sinh viên để bài viết sau của em mang lại kết quả tốt hơn.


Mục lục
Phần mở đầu 1
phần I 2
Cơ sở lý luận về giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại trung tâm du lịch quốc tế ngôi sao mới – newstartour. 2
1. Thị trường và cơ chế thị trường. 2
1.1. Thị trường 2
1.1.1. Chức năng của thị trường. 2
1.1.1.1. Chức năng thừa nhận: 3
1.1.1.2. Chức năng thực hiện của thị trường. 3
1.1.1.3. Chức năng điều tiết kích thích: 3
1.1.1.4. Chức năng thông tin: 4
1.1.2. Vai trò của thị trường: 4
1.2. Cơ chế thị trường: 5
2. Vai trò của Công ty sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. 7
2.1. Khái niệm 7
3. Hoạt động Marketing của Công ty sản xuất kinh doanh. 8
3.1. Hoạt động Marketing: 8
3.2. Chiến lược Marketing của Công ty sản xuất kinh doanh. 8
3.3. Marketing mục tiêu: 9
Phần II 11
1. Giới thiệu về Công ty Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Thắng Lợi 11
1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 11
1.2. Các bộ phận, chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của từng bộ phận 13
2. Đặc điểm, tình hình hoạt động của Trung tâm Du Lịch Quốc Tế Ngôi Sao Mới – NewStartour 16
2.1. Khái quát về Trung tâm Du Lịch Quốc Tế Ngôi Sao Mới – NewStar 16
2.2.Cơ cấu tổ chức và quản lý của Trung tâm Du Lịch Quốc Tế Ngôi Sao Mới – NewStartour. 17
2.2.2. Điều kiện kinh doanh của Trung tâm 21
2.2.3.Thị trường mục tiêu của Trung tâm 21
2.2.4. Kết quả kinh doanh của Trung Tâm 22
2.3. Phương hướng kinh doanh của Trung Tâm năm 2005: 28
2.3.1. Thị trường Hà Nội 28
2.3.3. Những điểm mạnh và điểm yếu của Trung Tâm 31
2.3.4. Phương án kinh doanh của Trung tâm năm 2005 31
2.3.5. Kế hoạch cụ thể 33
Phần III 35
giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại trung tâm du lịch quốc tế ngôi sao mới – newstartour 35
1. Các giải pháp 35
1.1 Xây dựng một bộ phận chuyên làm công tác Marketing 35
1.2. Khai thác thị trường hiện có và mở rộng đến các thị trường khác 36
2. Các chiến lược 36
2.1. Chính sách sản phẩm 36
2.2. Chính sách giá 37
2.3. Chính sách phân phối 37
2.4. Chính sách khuếch trương quảng cáo 37
Kết luận 40


Xem Thêm: Hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty NEW STAR
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty NEW STAR sẽ giúp ích cho bạn.