Giải pháp tăng cường huy động vốn ở Công ty xuất nhập khẩu Hai Bà Trưng
Lời nói đầu
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, vốn đều được xem là yếu tố không thể thiếu, là đòi hỏi đầu tiên bắt buộc phải có và đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp.
Đối với một nền kinh tế mới vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá như nước ta hiện nay, nhu cầu về vốn để đổi mới công nghệ và phát triển của các doanh nghiệp rất lớn. Do đó, đi tìm lời giải về vốn hay nói cách khác là các biện pháp nâng cao khả năng huy động vốn của doanh nghiệp là vấn đề mang tính thời sự và thiết thực đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
Là một doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực ngoại thương, Công ty xuất nhập khẩu Hai Bà Trưng đương nhiên không nằm ngoài xu thế này. Trong quá trình thực tập tại Công ty, được sự giúp đỡ và hướng dẫn rất nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn và các cô chú trong Công ty, em đã bước đầu được làm quen với thực tế, nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vận dụng lý luận vào thực tiễn và từ thực tiễn làm sáng tỏ hơn những lý luận được nghiên cứu trong nhà trường. Qua đó, em đã chú trọng đi sâu nghiên cứu đề tài: Giải pháp tăng cường huy động vốn ở Công ty xuất nhập khẩu Hai Bà Trưng - một trong những vấn đề, mà theo em, có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường quốc tế.
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương:
Chương I. Các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
Chương II. Thực trạng huy động vốn tại Công ty xuất nhập khẩu Hai Bà Trưng.
Chương III. Giải pháp tăng cường huy vốn tại Công ty xuất nhập khẩu Hai Bà Trưng.
Bằng những kiến thức thu thập được trong thời gian học tập ở trường và những kiến thức có được qua học hỏi thầy cô, bạn bè, các cô chú trong Công ty xuất nhập khẩu Hai Bà Trưng, đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn em đã hoàn thành luận văn này.
Em xin chân thành cảm ơn cô, các cô các chú trong Công ty xuất nhập khẩu Hai Bà Trưng, các thầy cô giáo trong khoa và bạn bè đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua.

Mục lục
Trang
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: CÁC PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VỐN
CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.1. Sự cần thiết phải huy động vốn đối với các doanh nghiệp
1.2. Các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp.
1.2.1. Nguồn vốn của doanh nghiệp.
1.2.2. Các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp.
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn
của doanh nghiệp
1.3.1. Yếu tố chủ quan.
1.3.2. Yếu tố khách quan
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY XNK HAI BÀ TRƯNG
2.1. Khái quát về công ty XNK Hai Bà Trưng
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý
2.1.3. Đặc điểm và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây
2.2. Thực trạng huy động vốn tại công ty XNK Hai Bà Trưng
2.2.1. Vốn chủ sở hữu
2.2.2. Vay vốn ngân hàng.
2.2.3. Sử dụng các hình thức tín dụng thương mại
2.3. Đánh giá tình hình huy động vốn tại công ty
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN
TẠI CÔNG TY XNK HAI BÀ TRƯNG

3.1. Nhu cầu vốn ở Công ty XNK HBT trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
3.1.2. Nhu cầu vốn của Công ty thời gian tới.
3.2. Một số giải pháp tăng cường huy động vốn
ở Công ty XNK HBT
3.2.1. Tăng vay vốn ngân hàng thông qua việc sử dụng linh hoạt các hình thức tín dụng XNK
3.2.2. Phát hành trái phiếu công ty
3.2.3. Cổ phần hoá doanh nghiệp
3.2.4. Sử dụng vốn tiết kiệm và có hiệu quả
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thông các hình thức tín dụng XNK
3.3.2. Nhà nước đảm bảo tín dụng xuất nhập khẩu
3.3.3. Nhà nước cấp vốn bổ sung cho doanh nghiệp
3.3.4. Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp cổ phần hoá
3.3.5. Cần nhanh chóng phát triển TTTC
KẾT LUẬN
MỤC LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Giải pháp tăng cường huy động vốn ở Công ty xuất nhập khẩu Hai Bà Trưng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tăng cường huy động vốn ở Công ty xuất nhập khẩu Hai Bà Trưng sẽ giúp ích cho bạn.