Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Prudential Việt Nam


Lời nói đầu


Xu hướng toàn cầu hoá là một xu hướng tất yếu hiện nay, xu hướng này đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên toàn thế giới và tất cả các quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng bởi xu hướng này, và Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật này. Mấy năm gần đây sự xuất hiện các công ty nước ngoài vào Việt Nam để hoạt động kinh doanh ngày càng nhiều và trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau
, đây là một tín hiệu tốt cho sự phát triển nền kinh tế của nước ta trong thời gian tới. Điều này có được là do đảng và nhà nước ta đã có chính sách đúng đắn để kêu gọi và khuyến kích đầu tư nước ngoài. Cùng với sự xuất hiện của các công ty nước ngoài trong đó sự xuất hiện của các công ty Bảo hiểm nhân thọ cũng làm chúng ta phải quan tâm vì đây là một loại hình kinh doanh khá mới mẻ ở Việt Nam . Hiện nay trên thị trường Việt Nam đang có 5 công ty Bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động : Bảo Việt; AIA; Bảo MinhCMG; ChinfonManulife; và Prudential .Đây là một loại hình dịch vụ khá mới mẻ đối với người dân Việt Nam, họ chưa hiểu thế nào là Bảo hiểm nhân thọ, thế nào là tư vấn cho khách hàng, họ chưa quen với dịch vụ chăm sóc khách hàng .Chính vì vậy tôi đã quyết định chọn công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam là nơi nghiên cứu trong thời gian thực tập của mình.
Qua đây tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy giáo Lê Nam Long người đã giúp tôi trong quá trình viết chuyên đề tốt nghiệp và tôi cũng xin gởi lời cảm ơn tới anh Hoàng Minh Cương và ban lãnh đạo của công ty đã giúp tôi trong quá trình thực tập tại công ty


Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Prudential việt nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Prudential việt nam sẽ giúp ích cho bạn.