Thực trạng đầu tư tại công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà
I. Giới thiệu chung về Công ty CPXDHT Sông Đà
1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 13/1998/QH10 được Quốc hội Nước cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 10, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999.

Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ- CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển Doanh nghiệp nhà nước thành Cụng ty cổ phần.

Căn cứ quyết định số 1270/QĐ – BXD ngày 18/10/2002 và quyết định số 1653/QĐ- BXD ngày 9/12/2002 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà 9 – doanh nghiệp nhà nước thuộc TCT Sông Đà thành công ty cổ phần.

Công ty CPXDHT Sông Đà là một doanh nghiệp hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp và Pháp luật của nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ của Công ty đó được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8 tháng 11 năm 2003, hạch toán độc lập trực thuộc TCT Sông Đà.

Chức năng sản xuất kinh doanh chính của Công ty bao gồm các linh vực:
ã Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng: bê tông thương phẩm.
ã Sản xuất và lắp đặt các cấu kiện bê tông, kết cấu thép.
ã Kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị và khu công nghiệp.
ã Sản xuất que hàn.
ã Sản xuất kinh doanh điện
ã Tư vấn giám sát và tư vấn thiết kế.
ã Nhận thầu xõy lắp cỏc cụng trỡnh dõn dụng, cụng nghiệp, bưu điện, các công trỡnh thuỷ lợi, giao thụng, đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trỡnh kỹ thuật hạ tầng, đô thị và khu công nghiệp, các công trỡnh đường dây, trạm biến thế đến 110KV.
ã Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trỡnh xõy dựng cấp thoỏt nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh, trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại.
ã Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyờn, nhiên vật liệu, vật tư thiết bị, phụ tùng máy xây dựng.
Định hướng phát triển của Công ty các năm tiếp theo là:

1. Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của Công ty.

2. Xõy dựng Cụng ty thành Công ty có tiềm năng kinh tế, đa dạng hoá ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm trên cơ sở duy trỡ và phỏt triển ngành nghề xõy dựng truyền thống.

3. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


Xem Thêm: Thực trạng đầu tư tại công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng đầu tư tại công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà sẽ giúp ích cho bạn.