Thực trạng công tác lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở của quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Lời mở đầu

Trong những năm gần đây, từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, hiệu quả của công tác đầu tư nói chung và hoạt động đầu tư của các cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng ngày càng được quan tâm hơn. Cùng với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước, bộ mặt của nền kinh tế Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự ổn định của môi trường kinh tế vĩ mô ngày càng được cải thiện.
Với sự chuyển đổi nền kinh tế theo hướng trên, các nhà quản lý kinh tế của Việt Nam đã bắt đầu làm quen với công tác quản lý hoạt động đầu tư theo dự án. Sau thời gian bỡ ngỡ cùng với sự học hỏi và tự thân nghiên cứu, các nhà quản lý và các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong công tác lập dự án, nhiều dự án được phép triển khai và đang phát huy hiệu quả mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế.
Bên cạnh đó vẫn còn một số dự án đầu tư trong quá trình thực hiện và vận hành còn gặp nhiều khó khăn, bất lợi dẫn đến thất bại do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau như thiếu vốn, nhập công nghệ và thiết bị lạc hậu, không đồng bộ, mua nguyên vật liệu với giá cả đắt hơn giá thị trường, . Một nguyên nhân không kém phần quan trọng nữa là công tác lập và phân tích dự án đầu tư không được quan tâm đúng mức, quá trình nghiên cứu các số liệu và tính toán các chỉ tiêu chưa cẩn thận dẫn đến sai lầm trong việc ra quyết định đầu tư. Trong quá trình lập dự án đầu tư trong lĩnh vực xây dựng nhà ở cũng không tránh khỏi những thiếu sót đó. Vì vậy qua quá trình thực tập tại công ty xây dựng và phát triển nhà ở quận Hai Bà Trưng em đã xem xét, đánh giá các bước lập dự án xây dựng nhà của quận, nhìn chung đầy đủ các bước nhưng vẫn còn một số mặt hạn chế, phân tích, đánh giá còn phiến diện. Chính vì lý do này em đã chọn đề tài "Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở của quận Hai Bà Trưng" nhằm mục đích nghiên cứu các dự án xây dựng, tìm ra các ưu nhược điểm của công tác lập dự án, các nguyên nhân từ đó đề ra các giải pháp góp phần giải quyết những hạn chế còn tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư của các doanh nghiệp xây dựng nhà ở của quận và toàn đất nước.

Phương pháp nghiên cứu:Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng làm phương pháp luận và sử dụng phương pháp thống kê, toán kinh tế . trong quá trình nghiên cứu đối tượng và thực hiện phân tích tổng hợp số liệu.

Kết cấu luận văn:

Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư và dự án đầu tư.
Chương II: Thực trạng công tác lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở của quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Chương III: Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở của quận thời gian tới.Xem Thêm: Thực trạng công tác lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở của quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở của quận Hai Bà Trưng - Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.