Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển của ngành Dệt- May Việt Nam
Lời nói đầu

Trong những năm qua, sự phát triển của ngành dệt may đã đạt được kết quả đáng khích lệ, đóng góp đáng kể vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội cho đất nước. Vị trí của ngành dệt may ngày càng được củng cố và nâng cao. Kim ngạch xuất khẩu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 17,1%, giai đoạn năm 2010 dự kiến kim ngạch xuất khẩu đạt 8 tỷ USD, sử dụng 4 triệu lao động.
Hoạt động xuất khẩu của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài trong ngành dệt may luôn chiếm tỷ trọng cao trong kim ngạch xuất khẩu của ngành. Đồng thời đây cũng là ngành đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội cao. Do đó, việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong ngành dệt may đang là vấn đề quan tâm của các cấp, ngành, và của chính phủ.
Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về ngành Dệt- May, em chọn đề tài luận văn tốt nghiệp: "Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển của ngành Dệt- May Việt Nam".

Nội dung của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài
Chương 2: Thực trạng thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành dệt may Việt Nam
Chương 3: Triển vọng và giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành Dệt- May Việt NamXem Thêm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển của ngành Dệt- May Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển của ngành Dệt- May Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.