Thực trạng và một số giải pháp về đầu tư cho ngành y tế
LỜI MỞ ĐẦU

Con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của quá trình phát triển kinh tế xã hội mà sức khoẻ là một yếu tố quan trọng tạo nên một con người có ích cho xã hội. Bác Hồ đã từng nói: “ . giữ gìn sức khoẻ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần phải có sức khoẻ mới thành công . Chính phủ Việt Nam cũng có quan điểm rằng con người là yếu tố hàng đầu, quyết định sự phát triển của đất nước, sức khoẻ là cái gốc để con người phát triển, là niềm hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình.
Với chức năng bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ, ngành y tế giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hoạt động y tế chỉ được duy trì và phát triển khi được đầu tư đúng và đủ. Đầu tư xây dựng các cơ sở y tế, mua sắm trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực . là những yếu tố cơ bản cho các hoạt động y tế được tiến hành.
Trong những năm qua, đặc biệt từ năm 1990 trở lại đây, đầu tư đã góp phần làm cho ngành y tế đạt được những bước tiến bộ được nhân dân và bạn bè trên thế giới công nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục.
Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu về y tế Việt Nam tại Vụ Lao động- Văn hoá- Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, em đã có những nhận thức nhất định về y tế Việt Nam. Em xin được đưa ra một số ý kiến của mình trong khuôn khổ đề tài: "Thực trạng và một số giải pháp về đầu tư cho ngành y tế".

Nội dung bài viết bao gồm:
- Phần 1: Tổng quan về đầu tư trong ngành y tế.
- Phần 2: Thực trạng về đầu tư cho ngành y tế Việt Nam thời kỳ 1991- 2000.
- Phần 3: Một số giải pháp về đầu tư cho ngành y tếXem Thêm: Thực trạng và một số giải pháp về đầu tư cho ngành y tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số giải pháp về đầu tư cho ngành y tế sẽ giúp ích cho bạn.