Tình hình thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá ở công ty Xuất Nhập khẩu Hàng không
Nhập khẩu là việc mua hàng hoá của nước ngoài đưa vào một quốc gia nhất định nhằm phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống trong nước.
Nhập khẩu góp phần tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ tiên tiến, hiện đại cho quỏ trỡnh sản xuất các loại hàng hoá cho tiêu dùng mà trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất không đáp ứng nhu cầu. Nó đặc biệt có ý nghĩa với các nước đang phát triển như Việt Nam.
Nhập khẩu thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thông qua hoạt động nhập khẩu, chúng ta đã được tiếp xúc với những trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, dần từng bước theo kịp các nước phát triển. Đồng thời, với những trang thiết bị đó, chúng ta thực sự làm quen với nhịp độ công nghệ mới, lao động trong môi trường mới- tự động. Do đó trong sản xuất có sự thay đổi lớn.
* Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế còn gọi là hợp đồng xuất khẩu hay nhập khẩu là hợp đồng mua bán hàng hoá trong đó các bên ký kết có trụ sở thương mại ở các nước khác nhau, theo đó một bên gọi là Bên xuất khẩu (Bên bán) có nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu của một bên khác gọi là Bên nhập khẩu (Bên mua) một tài sản nhất định gọi là hàng hoá; Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền hàng. Hàng hoá được chuyển từ nước này sang nước khác hoặc việc trao đổi ý chí ký kết hợp đồng giữa các bên ký kết được thiết lập ở các nước khác nhau.
Kết cấu đề tài:
Chương I: Cơ sở lý luận về nghiệp vụ thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá
Chương II: Tình hình thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá ở công ty Xuất Nhập khẩu Hàng không
Chương 3. Biện pháp hoàn thiện nghiệp vụ thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá ở công ty XNK Hàng không AIRIMEX


Xem Thêm: Tình hình thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá ở công ty Xuất Nhập khẩu Hàng không
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá ở công ty Xuất Nhập khẩu Hàng không sẽ giúp ích cho bạn.