Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam
Dệt may gắn liền với cách mạng công nghiệp trong lịch sử loài người. Nó bắt đầu từ nước Anh với việc phát minh máy hơi nước đã tạo ra sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế giúp nước này hoàn thành quá trình công nghiệp hóa. Nó tạo thành một làn sóng lan từ Châu Âu đến Mỹ rồi Nhật. Trong thế kỷ XX, các nước NICs tiếp nhận làn sóng dệt may đã thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa thành công. Hiện nay làn sóng dệt may đã chuyển dịch sang các nước châu á.
Trong xu thế phát triển chung của thế giới và khu vực, Đảng và Nhà nước ta đã quyết tâm phát triển ngành dệt may và coi đây là ngành mũi nhọn để thu ngoại tệ cho đất nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Quyết tâm đó thể hiện ở hàng loạt chính sách, cơ chế và những ưu đãi đầu tư được ban hành: chính sách bảo hộ hàng sản xuất trong nước, chính sách khuyến khích xuất khẩu, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dệt may . Đặc biệt là Quyết định 55/2001/QĐ-Ttg ngày 23/4/2001 của thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến dịch tăng tốc và một số cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện ngành dệt may đến năm 2010.
Thực tế cho thấy ngành dệt may trong nền kinh tế hiện đang giữ một vai trò quan trọng. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều lao động, đang là ngành kinh tế chiếm một vị trí quan trọng trong toàn ngành công nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung.
Kết cấu đề tài:
Chương 1: Một số lý luận cơ bản
Chương 2: Thực trạng đầu tư phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam
Chương 3: Chiến lược tăng tốc và các giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam giai đoạn


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.