Quá trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới của Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Từ ngày 01/01/2007 đến 30/04/2007, chuyên ngành Kinh Tế Quốc Tế thuộc khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế- trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức đợt thực tập cho sinh viên nhằm tạo điều kiện để mỗi sinh viên được tiếp xúc với những vấn đề do thực tiễn đặt ra, đảm bảo thực hiện nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận đi đôi với thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện tác phong làm việc, là cơ sở cho quá trình công tác sau này. Được sự giúp đỡ của Viện kinh tế và chính trị thế giới trong sáu tuần đầu thực tập tổng hợp, em đã có điều kiện, và cơ hội tìm hiểu để từ đó có cách nhìn khái quát về quá trình hoạt động cũng như những kết quả nghiên cứu của Viện.
Bản báo cáo thực tập tổng hợp về Viện kinh tế và chính trị thế giới gồm 3 chương chính bao gồm quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu cũng như toàn bộ hoạt động của Viện và trên cơ sở đó đưa ra những gợi ý về phương hướng và các giải pháp để hỗ trợ nâng cao khả năng hoạt động của Viện kinh tế và chính trị thế giới trong thời gian tới.
Kết cấu đề tài:
Chương I: Cơ sở hình thành và phát triển của Viện kinh tế và chính trị thế giới
chương II: thực trạng hoạt động của Viện kinh tế và chính trị thế giới
Chương III: phương hướng và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động của Viện kinh tế và chính trị thế giới trong thời gian tới


Xem Thêm: Quá trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới của Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm cho Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quá trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới của Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm cho Việt sẽ giúp ích cho bạn.