Tâm lý người dân với công tác quản lý đô thị và ứng dụng vào công tác quản lý đô thị tại Hà Nội hiện nay
Con người vẫn luôn là yếu tố trung tâm, là mục đích phục vụ, là động cơ làm việc và cũng chính là nguyên nhân của mọi vấn đề trên địa bàn đô thị. Mọi chính sách quản lý đô thị đều nhằm tác động lên con người, điều chỉnh hành vi của con người, với mục tiêu cuối cùng là vì con người. Thái độ cũng như phản ứng của người dân trước những quyết định hay chính sách của các nhà quản lý đô thị đóng vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại của chính sách đó. Nếu một chính sách dù hay, dù hợp lý, tiến bộ nhưng lại không lấy được sự đồng tình ủng hộ của người dân thì cũng khó thành công.
Đô thị là nơi tập trung đông dân cư, bao gồm nhiều thành phần xã hội khác nhau. Mỗi người dân lại có trình độ văn hóa, trình độ học vấn, sự hiểu biết, nhu cầu, lợi ích, tâm lý, tình cảm khác nhau. Việc đưa ra một quyết định, một chính sách phù hợp với tâm lý nguyện vọng của tất cả mọi người dân là điều rất khó. Muốn quản lý được tốt, trước hết cần là dân, hiểu dân, nắm bắt tâm lý người dân, từ đó điều hòa các lợi ích sao cho đạt được hiệu qủa tốt nhất.
Kết cấu đề tài:
Chương I: Tổng quan về quản lý đô thị và cơ sở tâm lý học trong quản lý đô thị
Chương II: Tâm lý người dân với công tác quản lý đô thị ở Hà Nội
Chương III: Đánh giá hiệu quả thực thi một số quyết định quản lý đô thị dựa trên sự phân tích tâm lý người dân đô thị - Rút kinh nghiệm và kiến nghị một số đề xuất


Xem Thêm: Tâm lý người dân với công tác quản lý đô thị và ứng dụng vào công tác quản lý đô thị tại Hà Nội hiện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tâm lý người dân với công tác quản lý đô thị và ứng dụng vào công tác quản lý đô thị tại Hà Nội hiện sẽ giúp ích cho bạn.