Phương hướng và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch để nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm ở công ty vật liệu nổ công nghiệp
Kế hoạch là một quá trình ra quyết định và lựa chọn các phương án khác nhau về sử dụng nguồn lực có hạn để đạt được các mục tiêu đề ra cho một thời kỳ nhất định trong tương lai. Kết quả của quá trình lập kế hoạch trong chiến lược của doanh nghiệp là một hệ thống các kế hoạch hay là các loại kế hoạch được tạo ra.
Kết cấu đề tài:
chương 1 :một số vấn đề về lập kế hoạch
chương 2 :thực trạng của công tác lập kế hoạch để nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm ở công ty vật liệu nổ công nghiệp
chương 3 : một số phương hướng và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch để nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm ở công ty vật liệu nổ công nghiệp


Xem Thêm: Phương hướng và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch để nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản ph
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch để nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản ph sẽ giúp ích cho bạn.