Tổng quan về phường Văn Miếu
Bất kỳ Nhà nước nào từ khi hình thành và phát triển đều phải thiết lập cơ chế hoạt động hợp lý, để nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, phù hợp với sự phát triển của xã hội.
Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, hoạt động tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật, luôn tìm cách để tạo thuận lợi cho người dân, tạo điều kiện tốt nhất để người dân có thể tham gia vào các hoạt động xây dựng đất nước, xây dựng đảng, xây dựng bộ máy chính quyền.
Vấn đề cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa, một dấu” không phải là vấn đề mới. Song bước đầu đã cho những kết quả tích cực nhất định, được người dân đồng tình, ủng hộ Mặc dù vậy vấn đề “Một cửa, một dấu” vẫn còn là vấn đề mà trong công tác quản lý phải nghiên cứu, phải đưa ra những biện pháp quản lý phù hợp, để sao cho vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, vừa phải phù hợp với công tác quản lý của các cấp chính quyền.
Kết cấu đề tài:
Chương I: tổng quan về phường Văn Miếu
Chương II: Tình hình thực hiện cơ chế "một cửa "


Xem Thêm: Tổng quan về phường Văn Miếu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng quan về phường Văn Miếu sẽ giúp ích cho bạn.