Tình hình huy động và cho vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai”
Với đường lối đổi mới của Đại Hội Đảng lần thứ 6, Nông nghiệp được xác định là mặt trận hàng đầu tiếp tục đổi mới quản lý kinh tế nhằm giải phóng lực lưọng sản xuất ở Nông thôn, chuyển nền nông thôn nông nghiệp tự túc tự cấp sang sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước và để phát triển Nông nghiệp Nông thôn theo hưóng công nghiệp hoá hiện đại hoá trong điều kiện hiện nay thì vấn đề huy động vốn và cho vay vốn có hiệu quả cho khu vực Nông thôn có ý nghĩa quan trọng. Để đáp ứng được điều này thì một tổ chức tín dụng có thể cung cấp vốn cho người Nông thôn không thể thiếu đó là Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn .
Hợp đồng tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn nói chung và LC nói riêng được gắn liền với thôn xã, bản làng, luôn gần gủi với người nông dân Từ khi có nguồn vốn người dân đã có cơ hộiđể phát triển các ngành nghề đặc biệt là các ngành nghề truyền thống, tạo được công ăn việc làm cho vô số những lao động thất nghiệp, quan trọng hơn từ nguồn vốn này người dân đã có trang thiết bị hiện đại, có thêm về khoa học kỹ thuật từ đó góp phần chuyển dịch Cơ cấu kinh tế Nông nghiệp Nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá và CNH và dịch vụ. Có nguồn vốn vay được người nông thôn đã dám nghĩ dám làm những việc mà trước đây họ chỉ giám nghĩ tới như sản xuất hộ nông dân, các ngành nghề truyền thống, kinh tế trang trại, chăn nuôi trâu bò Nông nghiệp không phải tất cả đều là ưu điểm mà bên cạnh đó vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra xoay quanh việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi của dân. không phải tất cả những người dân đều thiểu vốn mà cũng có không ít những hộ có vốn vậy Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn phải đặt ra câu hỏi rằng phải làm thế nào để huy động được những đồng vốn nhàn rỗi này để đáp ứng được nhu cầu cho những người thiếu vốn để họ có được những thời cơ kịp thời. Đây là việc làm hết sức cần thiết cho phát triển kinh tế Nông thôn, từng bước chuyển dịch Cơ cấu kinh tế khu vực Nông thôn
Kết cấu đề tài
Phần I. Mở đầu
Phần II. cơ sở lý luận và thực tiễn
Phần III. đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
Phần IV. kết quả nghiên cứu
Phần V. Kết luận và kiến nghị


Xem Thêm: Tình hình huy động và cho vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình huy động và cho vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai sẽ giúp ích cho bạn.