Báo cáo thực tâp tốt nghiệp tại Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thực hiện chiến lược đưa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) trở thành một tập đoàn tài chính, ngân hàng hàng đầu ở Việt Nam và lớn mạnh trong khu vực với cấu trúc đa sở hữu, hoạt động kinh doanh đa dạng và có khả năng cung cấp hệ thống các sản phẩm dịch vụ tài chính ngày càng hoàn hảo cho nên kinh tế xã hội, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp đã quyết định mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ bằng việc đề xướng thành lập Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Quyết định này đã nhận được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước.


Xem Thêm: Báo cáo thực tâp tốt nghiệp tại Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông th
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tâp tốt nghiệp tại Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông th sẽ giúp ích cho bạn.