Việc điều chỉnh mối quan hệ lao động làm công ăn lương
Đối với các nước có nền kinh tế thị trường thì thuật ngữ “Thoả ước lao động tập thể” hết sức quen thuộc. Thoả ước lao động tập thể thực chất là việc thương lượng tập thể được áp dụng cho mọi cuộc thương lượng ở mức độ khác nhau giữa một bên là một người, một nhóm người. hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động với mọt bên là một hay nhiều tổ chức của người lao động để giải quyết những mối quan hệ giữa những người sử dụng lao động với những người lao động. Việc tiến hành thương lượng tập thể áp dụng trong phạm vi, đối tượng cũng như nội dung và biện pháp cụ thể được qui định trong công ước 154 – Công ước về xúc tiến thương lượng tập thể đã được hội nghị toàng thể của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông qua ngày 19/6/1981 và có hiệu lực từ ngày 11/8/1983.
Ở Việt Nam việc ký kết thoả ước lao động tập thể cũng không phải là một vấn đề mới mẻ hay xa lạ gì. Ngay sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, năm 1947 Hồ Chủ Tịch đã ký sắc lệnh Số 29/SL – nội dung của sắc lệnh đề cập đến việc điều chỉnh mối quan hệ lao động làm công ăn lương, và Điều 44 Bộ Luật Lao động ghi rõ: “Thoả ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều khoản lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động”.
Kết cấu đề tài:
- Phần mở đầu
- Nội dung


Xem Thêm: Việc điều chỉnh mối quan hệ lao động làm công ăn lương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Việc điều chỉnh mối quan hệ lao động làm công ăn lương sẽ giúp ích cho bạn.