Bài toán tin ứng dụng: Quản lý sinh viên
Ngày nay, Máy tính là một trong những lĩnh vực lí thú nhất và phát triển mạnh mẽ nhất trong mọi đời sống xã hội. Ngay từ khi xuất hiiện Máy tính đã có sức lôi cuốn mãnh liệt, cuốn hút rất nhiều người va được sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau: như giáo dục,khoa học, kinh doanh, quản lý . số lượng các chương trình thật khổng lồ và phát triển liên tục. Tính hấp dẫn và đa dạng của nó thông qua việc tin học hoá trong đời sống xã hội, đã đem lại nhiều kết quả rõ rệt cho nền kinh tế, xu hướng phát triển chung của đất nước và càng chứng tỏ vai trò quan trọng không thể thiếu được của nghành Tin học.
Kết cấu đề tài:
Chương I. Cơ Sở Dữ Liệu quan hệ
Chương II. Tìm hiểu bài toán
Chương III. Phân tích theo chức năng xử lý


Xem Thêm: Bài toán tin ứng dụng: Quản lý sinh viên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bài toán tin ứng dụng: Quản lý sinh viên sẽ giúp ích cho bạn.