Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Thanh Hoá
Ngày nay trong quá trình đổi mới và phát triển, lĩnh vực tiền tệ, Ngân hàng và thị trường tài chính là một lĩnh vực luôn biến động, có ảnh hưởng lớn tới mọi hoạt động của nền kinh tế quốc gia. thị trường tài chính tín dụng Việt Nam hiện nay đang chứng kiến cuộc đua tranh gay gắt giữa các Ngân hàng thương mại (NHTM) quốc doanh, NHTM cổ phần, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Mức độ cạnh tranh này sẽ ngày càng khốc liệt hơn khi nhà nước thực hiện mở rộng hội nhập hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Ngân hàng. Với những khó khăn thách thức và bài học kinh nghiệm rút ra từ 20 năm xây dựng, truởng thành và phát triển, từ một Ngân hàng Công thương Việt Nam (NHCT) chuyển đổi thành Ngân hàng Thương Mại cổ phần Công thương Việt Nam (TMCPCT VN) đã xây dựng định hướng đến năm 2015 “ Xây dựng Ngân hàng TMCPCT là một Ngân hàng chủ lực và hiện đại của Nhà nước, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tài chính lành mạnh, có kỹ thuật cao, chiếm thị phần lớn ở Việt Nam”.
Trong hàng loạt biện pháp chỉ đạo thực hiện định hướng chiến lược trên việc tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng quy mô tín dụng là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu. Trên thực tế hoạt động kinh doanh tín dụng hiện nay đang có nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm cần được xem xét đánh giá đúng mức như: Cho vay không thu hồi được nợ, nợ nghi ngờ, nợ khó đòi, nợ quá hạn . vẫn đang tiếp tục xảy ra. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng, làm cho chất lượng tín dụng giảm, gây ảnh hưởng xấu trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Tuy nhiên ngân hàng không thể tránh khỏi hoặc loại trừ hoàn toàn rủi ro tín dụng được mà chỉ sử dụng những phương pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng là hết sức cần thiết, nó giúp cho hoạt động tín dụng nói riêng và hoạt động của ngân hàng nói chung đạt hiệu quả cao hơn. Điều này góp phần đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn cũng như quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Khoá luận gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Thanh Hoá.
Chương 3: Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Thanh Hoá.


Xem Thêm: Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại cổ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại cổ sẽ giúp ích cho bạn.