Thực trạng định hướng nghề nghiệp cho con cái trong các hộ gia đình nông thôn hiện nay
Đảng ta đã nhận định rằng nước ta đã chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước như văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần VIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định “Mục tiêu của công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là xây dựng nước ta thành một nước công nghiêp, có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển sản xuất và đời sống vật chất tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng và văn minh”.
Trong quá trình chuyển đổi từ xã hội truyền thống sang xã hội hiện đại với mục tiêu nông nghiệp - công nghiệp kết hợp với dịch vụ. Nền kinh tế thị trường đã và đang xâm nhập vào nông thôn phá đi nếp sống nếp suy nghĩ lạc hậu của người dân. Đặc biệt từ sau khi có khoán 10 đời sống của người dân đã phần nào được cải thiện nhưng nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn. Thu nhập của người dân từ nông nghiệp là thấp so với các ngành nghề khác. Vì thế muốn làm giàu từ mảnh đất và bàn tay của mình là một điều khó khăn với người dân. Người dân cũng nhận ra một điều là muốn có thu nhập cao, có địa vị trong xã hội và rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị thì con em họ không thể chỉ dựa vào sản xuất nông nghiệp mà phải có tri thức có nghề nghiệp ổn định. Đây là mong muốn của tất cả người dân nông thôn Việt Nam.
Trong tình hình đất nước ta trên con đường đổi mới hết sức cấp bách và trên thực tế chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn cần giải quyết vấn đề lao động việc làm, mặt bằng dân trí thấp, chất lượng nguồn lao động chưa cao, một bộ phận thanh thiếu niên chưa nhận thức rõ mình sẽ học gì, học đến cấp nào, tương lai chọn nghề gì để có một cuộc sống ổn định.
Kết cấu đề tài:
Chương I: Cơ sở phương pháp luận của đề tài
Chương II: Kết quả Nghiên cứu.


Xem Thêm: Thực trạng định hướng nghề nghiệp cho con cái trong các hộ gia đình nông thôn hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng định hướng nghề nghiệp cho con cái trong các hộ gia đình nông thôn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.