Các giải pháp trong xây dựng chỉ tiêu và giải pháp thực hiện trong xây dựng kế hoạch y tế ở Hà Tây
Nghiên Cứu Kế Hoạch Kiến Thiết, tiền thân của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư ngày nay. Trải qua hơn 50 năm phát triển, cùng với sự trưởng thành của ngành kế hoạch cả nước, ngành kế hoạch Hà Tây cũng từng bước đi lên. Những ngày đầu mới thành lập, Uỷ Ban Kế Hoạch của hai tỉnh Hà Đông và Sơn Tây lúc đó gặp rất nhiều khó khăn, cán bộ thiếu về số lượng lại chưa được đào tạo về chuyên môn, phương tiện làm việc rất hạn chế. Nhưng bằng kinh nghiệm của những người đã từng cầm cày, cầm búa, cầm súng, cộng với lòng nhiệt tình và đạo đức cách mạng. Những cán bộ lúc đó vẫn hoàn thành được nhiệm vụ Chính trị của cơ quan qua các thời kỳ kế hoạch.


Xem Thêm: Các giải pháp trong xây dựng chỉ tiêu và giải pháp thực hiện trong xây dựng kế hoạch y tế ở Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp trong xây dựng chỉ tiêu và giải pháp thực hiện trong xây dựng kế hoạch y tế ở Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.