Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng
Nét nổi bật trong những năm qua là hệ thống Ngân hàng thương mại nước ta đã có những đổi mới sâu sắc, đóng góp tích cực vào việc kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá-hiện đại hoá. Các Ngân hàng thương mại ngày càng xác lập được vững chắc thị trường hoạt động của mình. Khối lượng tín dụng tăng, đảm bảo cung cấp khối lượng lớn cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Song do đặc điểm của ngành Ngân hàng là hoạt động trong một lĩnh vực đặc biệt là tiền tệ nên luôn tiềm ẩn những rủi ro hơn những ngành khác. Mặc dù hoạt động cho vay và đầu tư luôn được chú trọng phát triển nhưng một thực tế đáng lo ngại là chất lượng tín dụng đang có xu hướng giảm sút. Thể hiện ở số lượng nợ quá hạn, nợ khó đòi tăng lên qua các năm. Trong khi tiềm lực tài chính chưa mạnh mẽ, thì chất lượng tín dụng thấp kém là mối nguy hiểm lớn đến khả năng thanh toán và sinh lợi của ngân hàng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế của cả nước. Chính vì vậy nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đang là mối quan tâm hàng đầu đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Vấn đề bức xúc và cần thiết đối với NHCT Việt Nam, đặc biệt là Chi nhánh NHCT Hai Bà Trưng có thị trường tín dụng rộng lớn là làm thế nào để củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn và có hiệu quả. Nhận thức được điều đó, qua thời gian thực tập tại Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng”. Bài viết nghiên cứu những vấn đề lí luận, phân tích thực trạng hoạt động và chất lượng tín dụng trong phạm vi ở Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng. Từ đó đề xuất một số giải pháp khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng này.
Kết cấu bài viết gồm 3 chương.
Chương I: Những vấn đề chung về Ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại.
Chương II: Thực trạng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng.


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng sẽ giúp ích cho bạn.