Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA Nhật bản
Sau hơn 10 năm đổi mới, với những gì đã đạt được, Việt Nam đã được thế giới đánh giá cao vì những thành công của mình. Nền kinh tế tăng trưởng cao và ổn định, mức sống nguời dân không ngừng được cải thiện, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao, chúng ta đã thực hiện thành công nhiều mục tiêu Thiên niên kỉ của Liên Hợp Quốc về xoá đói giảm nghèo Để có những thành tựu như vậy ngoài sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân, chúng ta không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Những năm gần đây chúng ta đã nhận được hàng tỉ đôla từ nguồn viện trợ phát triển chính thức(ODA) và thực tế nó đã trở thành một nguồn vốn quan trọng để giúp Việt Nam phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Con số 3,7 tỉ đôla mà các nhà tài trợ cam kết cho năm 2006 đã cho thấy Việt Nam đang ngày càng được các nhà tài trợ quan tâm, tin tưởng và triển vọng thu hút ODA trong tương lai vẫn là rất lớn. Đáng chú ý trong số các nhà tài trợ cho Việt Nam trong thời gian qua phải kể đến là Nhật bản. Trong nhiều năm gần đây, quốc gia này luôn là nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam và các dự án ODA của Nhật bản đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, lâu dài ở nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng cũng như ở các địa phưong. ODA Nhật bản đã thực sự đóng góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam .
Tuy vậy cũng có một thực tế rằng trong thời gian qua việc sử dụng nguồn vốn này vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập thể hiên ở chỗ: tốc độ giải ngân còn chậm, hiệu quả sử dụng còn thấp, có hiện tượng thất thoát lãng phí khá lớn .Những điều đó nếu không được khắc phục kịp thời sẽ gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của các nhà tài trợ, gây bất lợi cho chính chúng ta.
Trong bối cảnh nền kinh tế xuất phát điểm thấp, mục tiêu của Việt Nam là huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh hơn nữa tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo công bằng xã hội, phấn đấu để đến năm 2010 cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Bên cạnh đó, trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế mang tính tất yếu, khẩn trương đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị tốt về hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, trình độ con người, các nguồn lực đối ứng .Tất cả những xu hướng và mục tiêu đó đã đặt ra nhiệm vụ cho chúng ta là cần tranh thủ hơn nữa sự ủng hộ to lớn từ các nhà tài trợ, phải làm sao thu hút và sử dụng thật sự hiệu quả nguồn vốn quí báu này. Một câu hỏi được đặt ra đối với Việt Nam là làm sao để có thể khắc phục được những hạn chế và tận dụng tối đa lợi ích của nguồn viện trợ ODA từ Nhật Bản nói riêng và nguồn ODA các nước khác nói chung.
Kết cấu đề tài:
Chương 1:Tổng quan về ODA nói chung và ODA Nhật bản nói riêng
Chương 2:Thực trạng và những vấn đề đặt ra về việc sử dụng ODA Nhật bản trong giai đoạn
Chương 3:Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA của Nhật bản


Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA Nhật bản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA Nhật bản sẽ giúp ích cho bạn.