Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Thương Cầu Giấy
Sau hơn 20 năm cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước, hệ thống các ngân hàng thươ ng mại ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, lớn mạnh về mọi mặt, kể có số lượng, quy mô, nội dung và chất lượng; đã có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá nền kinh tế nói chung và quá trình đổi mới, phát triển các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp và dân doanh nói riêng; thực sự là ngành tiên phong trong quá trình đổi mới cơ chế kinh tế. Đặc biệt trong những năm qua, hoạt động ngân hàng góp phần tích cực trong việc huy động vốn, mở rộng đầu tư cho lĩnh vực sản xuất phát triển, tạo điều kiện thu hút vốn nước ngoài góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước. Ngành ngân hàng xứng đáng là công cụ đắc lực hỗ trợ cho nhà nước trong việc kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, ổn định kinh tế.
Tuy nhiên, hiện nay hoạt động ngân hàng ở nước ta đang gặp nhiều khó khăn và còn không ít tồn tại đặc biệt là ở khâu tín dụng.
Tín dụng được coi là mảng hoạt động chiếm vị trí then chốt trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Mặt khác các NHTM, đặc biệt là NHTM quốc doanh đang là những chủ lực cung ứng vốn trên thị trường tín dụng khi mà trong điều kiện thị trường tiền tệ còn nhiều hạn chế. Trong bối cảnh đó, vấn đề chất lượng tín dụng chưa cao đã trở thành mối quan tâm không chỉ của các cấp lãnh đạo, giới quản lý hệ thống ngân hàng mà đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn xã hội.
Kết cấu đề tài:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng và chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Cầu Giấy
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Cầu Giấy


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Thương Cầu Giấy
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Thương Cầu Giấy sẽ giúp ích cho bạn.