Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư phát triển tại Hội sở chính Ngân hàng phát triển Việt Nam
Trong điều kiện hiện tại của nền kinh tế, hoạt động TD ĐTPT của NHPTVN là một kênh cung ứng vốn ĐTPT to lớn cho nền kinh tế quốc dân và là công cụ quan trọng để hỗ trợ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Do đó, nâng cao chất lượng TD ĐTPT qua NHPTVN đang được đặt ra như là một phần quan trọng của quá trình cải cách tài chính công nhằm nâng cao hiệu quả chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nước và phù hợp với cam kết của Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế.
Kết cấu đề tài:
Chương 1 – Lý luận chung về chất lượng td đtpt của NHPT
Chương 2 – Thực trạng chất lượng td đtpt của HSC NHPTVN
Chương 3 – Giải pháp nâng cao chất lượng td đtpt của HSC NHPTVN


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư phát triển tại Hội sở chính Ngân hàng phát triển Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư phát triển tại Hội sở chính Ngân hàng phát triển Việt sẽ giúp ích cho bạn.