Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thương mại và sản xuất Ngọc Diệp
Mục Lục

Lời mở đầu 1

Chương 1: Những vấn đề chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 3
1.1. những vấn đề chung về vốn lưu động 3
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động 3
1.1.2. Vai trò của vốn lưu động trong nền kinh tế thị trường 4
1.1.3. Phân loại vốn lưu động 5
1.1.4. Các hình thái biểu hiện của vốn lưu động 7
1.1.5. Nghiên cứu sự biến động của vốn lưu động 10
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 11
1.2.1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động 11
1.2.2. Lý do phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 12
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 12
1.2.4. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 14
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 16

Chương 2: Thực trạng tình hình sử dụng vốn lưu động tại công ty LD Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco chi nhánh miền Bắc 19
2.1. Khái quát về công ty Proconco 19
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty Proconco - chi nhánh miền Bắc 19
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty Proconco - chi nhánh miền Bắc 21
2.1.3. Hệ thống cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban của Công ty PROCONCO - chi nhánh miền Bắc 22
2.1.4. Các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty Proconco - chi nhánh miền Bắc 27
2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Proconco trong những năm qua (2002, 2003) 29
2.2.1.Bảng cân đối kế toán của công ty năm 2002, 2003 29
2.2.2. Kết quả kinh doanh của công ty năm 2002, 2003 31
2.3. Tình hình sử dụng vốn lưu động của công ty proconco chi nhánh miền bắc trong những năm qua 33
2.3.1. Nguồn hình thành vốn lưu động 33
2.3.2. Cơ cấu tài sản lưu động của công ty Proconco chi nhánh miền Bắc 35
2.3.3. Quản lý vốn lưu động của công ty trong những năm qua 36
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Proconco chi nhánh miền Bắc trong thời gian qua 37
2.4.1. Phân tích những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Proconco 37
2.4.2. Một số thành tựu của Công ty Proconco trong quản lý vốn lưu động 41
2.4.3. Một số tồn tại trong quản lý vốn lưu động và nguyên nhân 42

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn lưu động của công ty proconco chi nhánh miền bắc . 44
3.1. phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 44
3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty proconco - chi nhánh miền bắc 45
3.2.1.Nâng cao hiệu qủa quản lý vốn lưu động 45
3.2.2. Tìm kiếm nguồn tài trợ 50
3.2.3. Xác định nhu cầu vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh 50
3.3. Một số kiến nghị 51
3.3.1. Kiến nghị với nhà nước 51
3.3.2.Kiến nghị với cơ quan chủ quản 52

Kết luận 53

Danh mục tài liệu tham khảo 54
LỜI MỞ ĐẦU
cc *** bb

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có một lượng vốn nhất định và nguồn tài trợ tương ứng, vốn chính là tiền đề của sản xuất kinh doanh, song việc sử dụng vốn như thế nào để có hiệu quả cao mới là nhân tố quyết định cho sự tăng trưởng của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy với bất cứ một doanh nghiệp nào khi sử dụng vốn sản xuất nói chung và vốn lưu động nói riêng đều phải quan tâm đến hiệu quả của nó mang lại. Trong các doanh nghiệp Vốn lưu động là một bộ phận quan trọng của vốn đầu tư nói riêng và vốn sản xuất nói chung, sử dụng Vốn lưu động là một nhân tố ảnh hưởng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế cùng song song tồn tại và cạnh tranh gay gắt lẫn nhau, cho dù là doanh nghiệp nhà nước hay là doanh nghiệp liên doanh thì đều là những đơn vị kinh tế tự chủ, tự tổ chức quá trình sản xuất kinh doanh, tự chủ trong việc tìm đầu vào và đầu ra của sản xuất, tự chủ về vốn. Để tồn tại phát triển, đứng vững trong cạnh tranh thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng đều phải quan tâm đến vấn đề sử dụng vốn sản xuất nói chung và Vốn lưu động sao cho có hiệu quả nhất nhằm đem lại lợi nhuận nhiều nhất cho doanh nghiệp. Vì vậy nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của nền sản xuất nói chung và của mỗi doanh nghiệp nói riêng.
Từ việc nhận thức về tầm quan trọng của vốn sản xuất nói chung và Vốn lưu động nói riêng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cũng như thấy được vai trò quan trọng của việc cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động đối với Công ty liên doanh Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco - chi nhánh miền Bắc cũng như bất kỳ một doanh nghiệp, công ty nào khác. Qua thời gian thực tập Công ty Proconco được sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, các chị trong phòng ban của Công ty và được sự hướng dẫn của cô giáo Th.s Phạm Hồng Vân, em đã chọn đề tại: "Giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn lưu động tại Công ty liên doanh Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco - chi nhánh miền Bắc ".
Chuyên đề gồm 3 phần chính:
· Chương 1: Những vấn đề chung về hiệu qủa sử dụng Vốn lưu động trong doanh nghiệp.
· Chương 2: Thực trạng tình hình sử dụng Vốn lưu động tại Công ty liên doanh Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco - chi nhánh miền Bắc.
· Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động ở Công ty Proconco - chi nhánh miền Bắc.
Trong thời gian thực tập ở công ty, em đã nắm bắt và xâm nhập thực tế, củng cố kiến thức lý luận đã tiếp thu được trong nhà trường. Với tư cách là một sinh viên thực tập em đã mạnh dạn nêu những nhận xét chung và một vài ý kiến đánh giá về công tác quản lý sử dụng Vốn lưu động của Công ty Proconco - chi nhánh miện Bắc, từ đó đưa ra những phương hướng biện pháp có tính khả thi, phù hợp với tình hình cụ thể của công ty.
Do thời gian thực tập có hạn trình độ chuyên môn còn hạn chế nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu xót nhất định, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các cô chú để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cám ơn cô giáo Thạc sỹ Phạm Hồng Vân và các cô chú, các chị phòng tài vụ của công ty đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thương mại và sản xuất Ngọc Diệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thương mại và sản xuất Ngọc Diệp sẽ giúp ích cho bạn.