Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn một số tinh phía bắc
Lời mở đầu

Một trong những yếu tố góp phần làm nên sự thành công của Bắc Giang đó chính là hoạt động đầu tư. Sự nỗ lực của tỉnh trong việc gia tăng Đầu tư đà đem lại cho kinh tế Bắc Giang những kết quả đáng khích lệ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động Đầu tư của tỉnh trong những năm qua còn tồn tại nhiều khó khăn bất cập cần phải được khắc phục như: đầu tư toàn Xã hội còn thấp, hiệu quả và chất lượng đầu tư một số ngành còn chưa cao, sức cạnh tranh còn yếu, cơ cấu đầu tư chuyển dịch chậm chưa phát huy lợi thế so sánh của từng ngành, từng vùng, năng lực sản xuất và kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu Phát triển kinh tế Xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, việc nâng cao hiệu quả đầu tư, đầy mạnh đầu tư trên địa bàn tỉnh trong những năm tới là vấn đề nổi cộm cần được quan tâm hàng đầu.

Vì lý do này, chuyên đề "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” được hoàn thành với mong muốn đóng góp một phần vào việc giải quyết vấn đề trên.
Hoạt động Đầu tư giác độ Vĩ mô bao gồm nhiều vấn đề cần nghiên cứu như công tác kế hoạch hoá hoạt động đầu tư, thẩm định dự án, quản lý dự án đầu tư.

Nhưng trong khuôn khổ có hạn của một chuyên đề thực tập, cũng như hạn chế trong việc thu thập tài liệu có liên quan nên đề tài dừng lại ở mức độ khảo sát và đánh giá hoạt động đầu tư của tỉnh trên một số khía cạnh.

Chương I: Lý luận chung về vốn Đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư
Chương II: Thực trạng vốn Đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ở Bắc Giang
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Đầu tư


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn một số tinh phía bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn một số tinh phía bắc sẽ giúp ích cho bạn.