Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5
Bước sang thế kỷ XXI với những thành tựu đạt được đã tạo nền
móng vững chắc để đưa Việt Nam thành một nước công nghiệp phát triển.
Hiện nay, một trong những ưu tiên của chính phủ là phát triển mạnh mẽ và
hiệu quả trên tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực, các doanh nghiệp đều có
muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần có các chính sách phát
triển phù hợp để sản phẩm của mình được các khách hàng chập nhận cả về
nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh để thu được lợi nhuận cao nhất. Vì vậy chất
lượng cũng như giá cả. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cũng vậy, các
doanh nghiệp phải đề ra các biện pháp thích hợp để đảm bảo chất lượng
của công trình mà vẫn đảm bảo mang lại lợi nhuận cao nhất. Do đặc thù
kinh doanh của ngành xây dựng, các công trình sẽ được tổ chức đấu thầu để
chọn ra công ty thực hiện. Vì vậy, để đảm bảo được chất lượng của công
trình cũng như đem lại lợi nhuận cao nhất, các doanh nghiệp phải thực hiện
việc thu mua và sử dụng nguyên vật liệu hợp lý và hiệu quả. Thực hiện tốt
được công việc này doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm được chi phí bỏ ra
mà còn đạt được hiệu quả cao về mặt lợi nhuận cũng như việc sử dụng vốn.
Điều đó không chỉ mang lại lợi ích về mặt vật chất mà nó còn đem lại uy
tín và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Với tầm quan trọng như thế, em đã quyết định chọn “Hạch toán
nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5” làm đề tài cho báo
cáo kiến tập kế toán của mình. Trong quá trình thực tập, em đã được sự
giúp đỡ rất nhiều từ phía cô giáo Nguyễn Hồng Thuý cùng các cô, các chú
trong phòng Kế toán, phòng Tổ chức tại công ty để hoàn thành báo cáo của
mình. Báo cáo của em có nội dung như sau:
Khái quát chung về công ty lắp máy và xây dựng số 5.
Thực trạng tổ chức hạch toán tại công ty lắp máy và xây dựng số 5
Tuy em đã có nhiều cố gắng song do thời gian ngắn và sự eo hẹp về
tài liệu tham khảo nên báo cáo vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong thầy cô giáo
cùng các cô, các chú trong phòng Kế toán, phòng Tổ chức đóng góp ý kiến
để bài viết của em được hoàn thiện hơn.Xem Thêm: Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 sẽ giúp ích cho bạn.