Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Mô hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất và thời kỳ ước lượng khi ước lượng rủi ro - ứng dụng trên thị

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mô hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất và thời kỳ ước lượng khi ước lượng rủi ro - ứng dụng trên thị


  Mô hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất và thời kỳ ước lượng khi ước lượng rủi ro - ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam


  MỤC LỤC Trang

  LỜI MỞ ĐẦU 5

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 8

  I. Những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán 8

  1. Khái niệm và chức năng của thị trường chứng khoán 8

  1.1. Khái niệm thị trường chứng khoán . 8

  1.2. Chức năng của thị trường chứng khoán 10

  1.2.1. Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế 10

  1.2.2. Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng 10

  1.2.3. Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán 10

  1.2.4. Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp . 11

  1.2.5. Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế

  vĩ mô . 11

  2. Nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán 11

  2.1. Nguyên tắc công khai . 11

  2.2. Nguyên tắc trung gian . 12

  2.3. Nguyên tắc đấu giá 12

  2.3.1. Căn cứ vào các hình thức đấu giá . 13

  2.3.2. Căn cứ vào phương thức đấu giá 13

  3. Các chủ thể trên thị trường chứng khoán 14

  3.1. Nhà phát hành 14

  3.2. Nhà đầu tư . 14

  3.2.1. Các nhà đầu tư cá nhân 14

  3.2.2. Các nhà đầu tư có tổ chức . 15

  3.3. Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán 15

  3.3.1. Công ty chứng khoán . 15

  3.3.2. Các ngân hàng thương mại 16

  3.4. Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán . 16

  3.4.1. Cơ quan quản lý nhà nước 16

  3.4.2. Sở giao dịch chứng khoán 17

  3.4.3. Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán . 17

  3.4.4. Tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán . 18

  3.4.5. Công ty dịch vụ máy tính chứng khoán . 18

  3.4.6. Các tổ chức tài trợ chứng khoán . 18

  3.4.7. Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm 18

  4. Hàng hoá trên thị trường chứng khoán . 19

  4.1. Chứng khoán vốn . 19

  4.2. Chứng khoán nợ . 19

  4.3. Chứng khoán phái sinh . 20

  4.4. Chứng khoán chuyển đổi 20

  II. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam 20

  1. Lịch sử hình thành . 20

  2. Thị trường chứng khoán Việt Nam . 22

  2.1.Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 23

  2.2.Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội . 24

  CHƯƠNG 2: CÁC MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG RỦI RO HỆ THỐNG . 26

  I. Một số phân tích về phần bù rủi ro và hệ số bêta (β) 26

  1. Phần bù rủi ro 26

  1.1. Khái niệm về phần bù rủi ro 26

  1.2. Các phương pháp ước lượng phần bù rủi ro . 28

  2. Hệ số bêta . 28

  2.1. Định nghĩa 28

  2.2. Vai trò của hệ số bêta . 29

  II. Mô hình định giá tài sản vốn CAPM . 30

  1. Các giả thiết của mô hình . 30

  1.1. Giả thiết về nhà đầu tư . 30

  1.2. Giả thiết đối với thị trường và các tài sản trên thị trường . 31

  2. Các danh mục và biểu diễn hình học của mô hình . 31

  2.1. Danh mục thị trường và tính hiệu quả của danh mục thị trường 31

  2.2. Đường thị trường vốn (CML) 34

  2.3. Đường thị trường chứng khoán (SML) và biểu diễn hình học của mô hình CAPM 35

  2.4. Mối quan hệ giữa CML và SML 37

  3. Các đặc tính của CAPM . 38

  3.1. Phương trình biểu diễn CAPM 38

  3.2. Các đặc tính 38

  4. Ứng dụng của mô hình CAPM . 40

  4.1. Phân tích rủi ro của tài sản, danh mục 40

  4.2. Tính hệ số α của tài sản, danh mục . 40

  III. Mô hình chỉ số đơn SIM . 41

  1. Giới thiệu 41

  2. Mô hình chỉ số đơn SIM 42

  2.1. Các giả thiết của mô hình 42

  2.2. Hàm số mô tả SIM . 42

  IV. Mô hình xác định kì hạn tính lợi suất và thời kỳ ước lượng khi ước lượng rủi ro 43

  1. Một vài vấn đề gặp phải khi ước lượng rủi ro . 43

  1.1. Chuỗi lợi suất . 43

  1.2. Độ dao động . 44

  2. Mô hình 45

  2.1. Giả thiết của mô hình . 45

  2.2. Dữ liệu 45

  2.3. Mô hình . 46

  2.4. Các kiểm định về tính dừng 49

  CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH KỲ HẠN TÍNH LỢI SUẤT VÀ THỜI KỲ ƯỚC LƯỢNG KHI ƯỚC LƯỢNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 52

  I. Mô hình nghiên cứu đề xuất đối với thị trường chứng khoán Việt

  Nam . 52

  II. Các cổ phiếu lựa chọn và chuỗi lọi suất . 54

  1. Các cổ phiếu lựa chọn 54

  2. Kiếm định tính dừng của chuỗi lợi suất 55

  III. Ứng dụng . 60

  1. Chỉ số thị trường VN-Index 60

  2. Ước lượng đối với các cổ phiếu lựa chọn 61

  2.1. Ước lượng rủi ro . 61

  2.2. Độ ổn định của các cổ phiếu so với thị trường . 62

  2.3. Quá trình tự ổn định của lợi suất cổ phiếu . 64

  3. Nhận xét chung . 66

  KẾT LUẬN 67

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 69

  PHỤ LỤC . 70  Xem Thêm: Mô hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất và thời kỳ ước lượng khi ước lượng rủi ro - ứng dụng trên thị
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mô hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất và thời kỳ ước lượng khi ước lượng rủi ro - ứng dụng trên thị sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status