Tên đề tài:
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THAN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 -2010
LỜI NÓI ĐẦU


Trước đây khi nhắc tới hệ thống kế hoạch hoá trong phát triển các ngành kinh tế quốc dân chúng ta thường bắt gặp nhiều cụm từ: chiến lược phát triển ngành, kế hoạch phát triển ngành . mà ít khi thấy các ngành lập qui hoạch phát triển cho riêng ngành. Sở dĩ là vì qui hoạch gắn với bố trí sắp xếp nên nó phù hợp hơn với hệ thông kế hoạch hoá phát triển cho các vùng, các khu đô thị. Tuy nhiên đã có một thực tế đáng buồn xảy ra với các ngành kinh tế quốc dân đặc biệt là các ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên đó là việc phát triển một cách tự phát các cơ sở sản xuất không tuân theo bất cứ một khuôn khổ nào, dẫn tới các ngành rất khó kiểm soát và không thể phát triển theo đúng kế hoạch đã đặt ra. Việc này gây ra những rắc rối trong quản lý ngành gây lãng phí mất mát lớn, không đạt hiệu quả trong đầu tư.


Trong khoảng 5-10 năm trở lại đây các ngành đã chú trọng hơn tới công tác xây dựng qui hoạch phát triển cho mình (ngành điện, ngành than, ngành xi măng .). Xây dựng qui hoạch là một nội dung khó do nó đòi hỏi phải phân tích tỷ mỉ các điều kiện phát triển ngành ở các vùng, sự liên kết phát triển ngành giữa các vùng và sự hợp tác giữa các ngành trong vùng. Tuy nhiên nếu có được một bản qui hoạch tốt sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho các ngành phát triển nhanh và bền vững.


Qui hoạch ngành là một nội dung lớn trong hệ thống kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội. Trong quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp, em có điều kiện được tìm hiểu về ngành than và qui trình lập qui hoạch phát triển ngành than Việt Nam. Chính vì vậy em đã quyết định lựa chọn để tài luận văn là: Qui hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn 2006-2020.


Bài luận văn cua em gồm 3 chương:
Chương I: Sự cần thiết phải lậpqui hoạch phát triển ngành than Việt Nam.
Chương II: Hiện trạng qui hoạch ngành than
Chương III: Qui hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn 2006-2020.


Em xin chân thành cảm ơn các cô chú trong phòng Kế hoạch của công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp và TS Vũ Thị Ngọc Phùng, giảng viên trường đại học Kinh tế quốc dân đã hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành đề tài thực tập này.


Xem Thêm: Qui hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn 2006-2020
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Qui hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn 2006-2020 sẽ giúp ích cho bạn.