Tên đề tài:
ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM
LỜI NÓI ĐẦU


Trong công cuộc CNH - HĐH đất nước hiện nay, Nhà nước ta khẳng định phải dựa vào nội lực là chính, tuy nhiên xuất phát từ điều kiện của nước ta là một nước có nền kinh tế yếu kém, điểm xuất phát thấp cơ sở hạ tầng lạc hậu, thu nhập quốc dân và thu nhập dân cư thấp. Vì vậy nguồn vốn để CNH-HĐH trước mắt phụ thuộc nhiều từ nước ngoài mà chủ yếu là đầu tư trực tiếp nước ngoài.


Để thu hút đầu tư nước ngoài cho công cuộc phát triển của quốc gia, khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) được đánh giá là một nhân tố quan trọng. Vì ở đó các công trình hạ tầng cơ sở được tập trung, đầu tư nhanh với chất lượng cao, hình thành các dịch vụ cần thiết và các thủ tục đơn giản đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư. Nhiều nước đã thành công trong công cuộc CNH-HĐH như xây dựng những KCN, KCX như vậy.
Ở Việt Nam hiện nay KCN, KCX đã trở thành những thực thể kinh tế - xã hội không thể thiếu trong nền kinh tế. KCN, KCX đã góp phần tăng sản lượng công nghiệp, tăng xuất khẩu, giảm thất nghiệp, tăng thu nhập người dân hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý hơn, . có được sự thành công này là do chính sách rộng mở của Nhà nước ta nhằm thu hút FDI cho phát triển KCN, KCX. Và trên thực tế lượng vốn FDI chiếm tỷ lệ rất cao trong KCN, KCX.


Như vậy, để tiếp tục phát triển KCN, KCX ở Việt Nam chúng ta cần thu hút nhiều hơn nữa các nguồn vốn vào KCN, KCX đặc biệt là FDI. Và trong khuôn khổ đề tài này sẽ tập trung nghiên cứu về : “Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam"


Chương I: Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các KCN, KCX
Chương II: Thực trạng đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam thời gian qua
Chương III: Quan điểm và một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển các KCN, KCX ở Việt nam


Đây là vấn đề rất phức tạp và bức xúc, mang tầm vĩ mô. Vì vậy không thể tránh khỏi những thiếu sót mong được sự góp ý của các độc giả. nhau đều cần đến vốn đầu tư nước ngoài và coi đó là một nguồn lực cần khai thác.


MỤC LỤC
Lời nói đầu 1


Phần 1: Giới thiệu những vấn đề chung về khu công nghiệp 2
1. Khu công nghiệp là gì? 2
2. Đặc điểm khu công nghiệp 3
3. Vai trò của các khu công nghiệp: 4
4. Điều kiện để phát huy vai trò khu công nghiệp: 9


Phần II: Những vấn đề về xúc tiến đầu tư 11
1. Khái niệm xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp: 11
2. Những hoạt động trong thời gian qua. 12
3. Tạo những loại thuế: 12
4. Hiện nay, các Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN có chức năng xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư vào KCN. 13


Phần III: Một số vấn đề thực tế xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp 14
1. Tổng quan về tình hình phát triển khu công nghiệp ở Việt nam: 14
1.1. Tính tất yếu khách quan của việc hình thành khu công nghiệp ở Việt Nam: 14
1.2. Quá trình hình thành và phát triển các khu công nghiệp ở việt nam. 15
1.3. Thực trạng hoạt động của các khu công nghiệp Việt Nam. 17
1.3.1. Thành tựu đạt được: 17
1.3.2. Những tồn tại, khó khăn trong xây dựng và phát triển cá khu công nghiệp. 19
2. Thực trạng về xúc tiến đầu tư trong thời gian qua: 21
2.1. Thành tựu đạt được: 21
2.2. Hạn chế. 22
2.3. Đề xuất những ý kiên đổi mới hoat động xúc tiến: 23
2.3.1. Đồng bộ hoá hệ thống pháp luật, tạo môi trường thông thoáng để thu hút vốn đầu tư. 23
2.3.2. Tạo ra quy hoạch KCN hợp lý. 24
2.3.3. Phát huy dân chủ trong hoạt động kinh tế. Tạo mối quan hệ hợp lý giữa Nhà nước và KCN. 24
2.3.4. Cải thiện chính sách thuế, giảm thuế cho thuê đất. 25
2.3.5. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong KCN. 26
2.3.6. Xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý, thực hiện nguyên tắc một cửa, tại chỗ. 26
2.3.7. Chủ động vận động đầu tư và tiếp thị vào KCN. 27


Kết luận 28
Tài liệu tham khảo 29


Xem Thêm: Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.