Tên đề tài:
MỘT SỐ LUẬN CỨ KHOA HỌC CHO VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP
LỜI MỞ ĐẦU


Đại hội Đảng VIII đánh dấu sự chuyển biến của nền kinh tế nước ta từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung lên một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp của ta từ chỗ hoạt động theo chỉ tiêu kế hoạch từ trên xuống được nhà nước bao tiêu và không phải lo đến hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanh thì nay sẽ được trao quyền tự quyết toán và tự chịu trách nhiệm cũng như hưởng thành quả từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


Bước ngoặt này tạo cho nền kinh tế một sức sống mới dưới sự điều tiết vĩ mô của nhà nước một hệ thống kinh tế mới ra đời và phát triển rầm rộ. Kết quả là chúng ta đã bước đầu tạo được một nền kinh tế tương đối hoàn thiện về cơ cấu. Ngày nay, vấn đề mà nhà nước và các doanh nghiệp quan tâm không chỉ là đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất mà quan trọng hơn phải là đầu tư có chất lượng, đầu tư hợp lí, hay nói khác đi là đầu tư có hiệu quả. Đây là vấn đề có ảnh hưởng quyết định đến sự tồn tại vững mạnh hay bị đào thải của mỗi doanh nghiệp, do vây, nó luôn được các nhà lãnh đạo cân nhắc.


Trong giới hạn đề tài này cũng như những hiểu biết còn hạn chế không cho phép chúng tôi đi hết vấn đề hiệu quả và nâng cao hiệu quả đầu tư trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự hướng dẫn của thầy giáo Từ Quang Phương, chúng tôi xin mạnh dạn đóng góp một phần nhỏ. Rất mong được sự ủng hộ và góp ý kiến của các bạn để đề tài của chúng tôi được hoàn thiện.


MỤC LỤC


Lời nói đầu 1
I. Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 2
1. Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 2
1. Nội dung của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 2
II/ Cơ sở lí luận của việc nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển trong doanh nghiệp
1. Hiệu quả đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 4
2. Nâng cao hiệu quả đầu tư trong doanh nghiệp là tất yếu cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp 6
3. Cở sở để đánh gía và nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển
trong doanh nghiệp 8
III/ Cơ sở thực tiễn 12
1. Thực trạng và những vấn đề bức xúc trong hoạt động đầu của doanh nghiệp 12
2. Bài học kinh nghiem rút ra từ những thành công trong hoạt động đầu tư phát triển ở công ty Cao Su Sao Vàng 14
Lời kết 16
Tài liệu tham khảo 17


Xem Thêm: Một số luận cứ khoa học cho việc nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển trong doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số luận cứ khoa học cho việc nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển trong doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.