Tên đề tài:
Đầu tư phát triển tại Công ty TNHH Long Giang, thực trạng và giải pháp
LỜI NÓI ĐẦU


Hệ thống cơ sở hạ tầng có tác động to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước bởi vì đó là nền tảng, là tiền đề khi thực hiện bất cứ một hoạt động đầu tư nào đồng thời cơ sở hạ tầng phát triển sẽ góp phần vào thu hút đầu tư nước ngoài . Vì vậy ngành Xây dựng có vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và trong nhiệm vụ đóng góp sức lực thì phải huy động sự tham gia của toàn xã hội bao gồm cả Doanh nghiệp của Nhà nước và Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh.


Công ty TNHH Long Giang là Công ty chuyên thi công xử lý nền móng các công trình giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp phục vụ nhu cầu cho sinh hoạt và sản xuất Từ khi thành lập đến nay Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định, từng bước Công ty đã tự khẳng định mình và chiếm được lòng tin trong ngành xây dựng nhưng bên cạnh đó Công ty cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn cả do bên ngoài và ngay trong nội bộ Công ty.


Để tiến hành sản xuất kinh doanh Công ty phải thực hiện đầu tư tạo ra năng lực sản xuất nhưng việc đầu tư và phân bổ vốn đầu tư cho các nguồn lực như thế nào cho phù hợp để đồng vốn đầu tư và công sức bỏ ra phát huy vai trò của nó một cách hiệu quả nhất là một bài toán khó cần có sự nỗ lực của toàn Công ty, có sự so sánh và học hỏi từ các đơn vị khác tuy nhiên hoạt động đầu tư tại Công ty còn nhiều bất cập. Vì vậy qua thời gian thực tập tại Công ty em đã chọn đề tài cho chuyên đề thực tập của em là: “Đầu tư phát triển tại Công ty TNHH Long Giang, thực trạng và giải pháp

Đề tài được chia làm hai phần:
- Chương I: Thực trạng đầu tư phát triển tại Công ty TNHH Long Giang.
- Chương II: Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tại Công ty.

Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo: TS. Nguyễn Hồng Minh và Công ty TNHH Long Giang đã giúp đỡ em rất nhiều để em hoàn thành chuyên đề thực tập của mình.
Do trình độ và thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên chuyên đề của em khó tránh khỏi sai sót rất mong thầy cô và Công ty đóng góp và sửa chữa để chuyên đề này của em được hoàn thiện hơn.


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1


CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH LONG GIANG 3
A. Khái quát chung về Công ty TNHH Long Giang 3
I. Tổng Quan Về Công Ty: 3
1. Khái quát về công ty: 3
2. Lịch sử hình thành và phát triển : 3
3. Chức năng và nhiệm vụ chính và cơ cấu tổ chức của Công ty 4
3.1. Chức năng và nhiệm vụ chính của Công ty 4
3.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 5
II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty doanh nghiệp xây dựng 10
1.1 Khái niệm doanh nghiệp 10
1.2. Doanh nghiệp ngành Xây dựng 11
1.2.1. Vai trò của Doanh nghiệp ngành Xây dựng 11
1.2.2. Đặc điểm và nội dung hoạt động của doanh nghiệp ngành xây dựng. 12
2. Đặc điểm về sản phẩm và qui trình xây dựng công trình 13
3. Đặc điểm về lao động. 14
4. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản cố định 15
5. Đặc điểm về thị trường 18
B: Tình hình hoạt động đầu tư của Công ty 20
I. Tình hình chung về hoạt động đầu tư của Công ty 20
1. Nội dung đầu tư trong doanh nghiệp 20
1.1. Khái niệm đầu tư trong doanh nghiệp 20
1.2. Nội dung đầu tư trong doanh nghiệp 20
1.2.1. Đầu tư vào mấy móc thiết bị, dây chuyên công nghệ, cơ sở hạ tầng 20
1.2.2. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 22
1.2.3. Đầu tư vào tài sản vô hình 23
1.3. Vốn và nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp 25
1.3.1. Vốn đầu tư 25
1.3.2. Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp 25
1.3.2.1. Nguồn vốn chủ đầu tư 26
1.3.2.2. Vốn vay 27
1.3.2.3. Tín dụng thuê mua thông qua các tổ chức cho thuê tài chính 28
2. Vốn và nguồn vốn 29
2.1. Vốn của Công ty trong thời gian qua 29
2.2. Vốn đầu tư 35
3. Đầu tư nâng cao năng lực của chính Công ty 35
3.1. Đầu tư vào máy móc thiết bị 35
3.2. Đầu tư vào nguồn nhân lực 38
3.3. Đầu tư vào tài sản vô hình 41
3.4. Đầu tư mở rộng ngành nghề kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm (đầu tư ra bên ngoài) 42
4. Quy trình một dự án của Công ty 44
4.1. Chiến lược đầu tư của Công ty 44
4.2. Lập Dự án (Lập BCNCKT) 44
4.3. Thực hiện dự án đầu tư 45
II. Kết quả đầu tư của Công ty 45
1. Kết quả đầu tư 45
2. Các dự án đã và đang thực hiện 47
2.1. Danh mục các hợp đồng đang thực hiện 47
2.2. Danh sách các công trình đã thi công trong thời gian 3 năm gần đây 49


CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY 56
I. Phương hướng của Công ty. 56
II. Giải pháp 57
1. Giải pháp về vốn. 58
2. Đầu tư và sử dụng có hiệu qủa máy móc thiết bị. 60
3. Giải pháp về nhân sự, tăng cường sử dụng lao động địa phương. 61
4. Nâng cao hiệu quả sử dụng thành quả đầu tư 64
4.1. Lựa chọn phương án thi công hợp lý 64
4.2. Đổi mới phương pháp quản lý và chế độ hạch toán kinh doanh. 65
5. Đầu tư vào tài sản vô hình (thành lập phòng Marketing). 67
6. Giải pháp cho các dự án đầu tư của Công ty 68
KẾT LUẬN 70


Xem Thêm: Đầu tư phát triển tại Công ty TNHH Long Giang, thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư phát triển tại Công ty TNHH Long Giang, thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.