Tên đề tài:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY ADC

LỜI NÓI ĐẦU


Trong những năm gần đây, hoà nhập vào những biến đổi lớn lao của nền kinh tế, ngành công nghiệp xây dựng nước ta đã cónhững bước phát triển đáng kể. Hàng năm vốn đầu tư vào lĩnh vực xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong GDP và trong ngân sách nhà nước. Ngành công nghiệp xây dựng cũng vươn lên về mọi mặt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về xây dựng của các ngành, các doanh nghiệp, các địa phương cũng như các hộ dân cư trong cả nước. Nhiều công ty xây dựng nước ta đã và đang tham gia đấu thầu và thi công xây dựng một số công trình quốc tế. Có thể nói thị trường xây dựng nước ta ngày nay là khá sôi động và ngày càng mở rộng. Hoạt động xây dựng cần có sự phối hợp của của nhiều bên (chủ đầu tư, cơ quan thiết kế, tổ chức thi công, cơ quan nhà nước ) bởi vậy việc quản lý có hiệu quả hoạt động kinh doanh này là hết sức phức tạp. Điều đó đòi hỏi cần đào tạo và trang bị kinh tế và kinh doanh cho cán bộ quản lý, điều hành các loại hình doanh nghiệp này và trong quá trình thực tập tại công ty Phát triển Công nghệ máy ADC, em thấy để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng một cách hiệu quả cần thiết phải tạo ra một môi trường cạnh tranh tốt cho các doanh nghiệp. Trên thực tế đấu thầu là hình thức cạnh tranh phổ biến. Hiện nay sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng ngày càng trở nên gay gắt thông qua hình thức đấu thầu.
Chính từ thực tế đó và qua quá trình thực tập ở công ty Phát triển Công nghệ máy ADC em thấy đấu thầu là hoạt động rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất cứ công ty xây dựng nào. Do đó, em quyết định chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty Phát triển Công nghệ máy ADC

Kết cấu đề tài gồm 2 chương chính sau:
Chương I: Thực trạng hoạt động dự thầu của công ty Phát triển Công nghệ máy ADC
Chương II: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty Phát triển Công nghệ máy ADC

Do thời gian nghiên cứu và tìm hiểu cả về lý luận và thực tiễn, cùng với trình độ hiểu biết còn nhiều hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn.
Em xin chân thành cám ơn cô giáo Đinh Đào Ánh Thủy đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình lựa chọn và hoàn thiện đề tại này. Đồng thời em cũng xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ trong công ty Phát triển Công nghệ máy ADC nói chung và các cô chú, anh chị trong phòng dự án phòng kinh doanh nói riêng, đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại đơn vị.
Em xin chân thành cám ơn!


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỰ THẦU CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY ADC 3
I. Giới thiệu về Công ty Phát triển công nghệ máy ADC 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Phát triển Công nghệ máy ADC 3
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 5
2.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 5
2.2.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban: 6


II. Thực trạng Hoạt động dự thầu của công ty Phát triển Công nghệ máy ADC trong thời gian qua 8
1.Quy trình đấu thầu 8
1.1. Tìm thông tin về gói thầu 9
1.2. Mua và tiến hành nghiên cứu hồ sơ mời thầu 10
1.3. Tham gia sơ tuyển (nếu có) 11
1.4. Lập hồ sơ dự thầu 12
1.5. Công tác xác định giá bỏ thầu 14
1.6. Nộp hồ sơ dự thầu và tham gia mở thầu 18
1.7. Đàm phán và ký kết hợp đồng 19
2. Tổ chức quản lý và phối hợp giữa các bộ phận thực hiện công tác dự thầu tại công ty 21
3. Minh hoạ quy trình đấu thầu của công ty Phát triển Công nghệ máy ADC qua gói thầu cụ thể. 23
4. Đánh giá tình hình thực hiện công tác đấu thầu ở công ty Phát triển Công nghệ máy ADC 31
4.1. Tình hình đấu thầu của Công ty từ năm 2006 đến nay. 31
4.2. Các thành tựu mà công ty đã đạt được 35
4.3. Những hạn chế tồn tại trong công tác dự thầu tại công ty và nguyên nhân 36


CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY ADC 39
I. Phương hướng phát triển của Công ty 39
II. Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty Phát triển Công nghệ máy ADC 40
1. Hoàn thiện phương pháp lập giá dự toán thầu, xây dựng chính sách đặt giá cạnh tranh linh hoạt 40
2. Đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn và các kiến thức cho cán bộ, công nhân 42
3. Nâng cao năng lực tài chính 44
4.Tăng cường công tác Maketing, sử dụng các chính sách Marketing để nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu 46
5. Nâng cao uy tín của Công ty đối với các chủ đầu tư 50
6. Tăng cường công tác quản lý chất lượng trong thi công công trình và nâng cao công tác quản lý 52
7. Tăng cường công tác thu thập thông tin về các gói thầu 52
8. Tăng cường liên danh trong đấu thầu 54
KẾT LUẬN 57


TÀI LIỆU THAM KHẢO 58


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty Phát triển Công nghệ máy ADC
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty Phát triển Công nghệ máy ADC sẽ giúp ích cho bạn.