Tên đề tài:
QUẢN LÝ DỰ ÁN QUY HOẠCH CÔNG VIÊN NEVERLAND
LỜI MỞ ĐẦU


Quản trị dự án là một quá trình thực hiện các hoạt động hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát các giai đoạn của một dự án từ khâu hình thành, thẩm định, triển khai và vận hành dự án theo một mục tiêu nhất định, đến đánh giá hiệu quả đạt được của dự án trong từng thời kỳ và trong cả thời hạn đầu tư, đồng thời phối hợp các giai đoạn của dự án với nhau làm cho dự án hoạt động nhịp nhàng và có hiệu quả cao.
Để đảm bảo tính hiệu quả và thành công, dự án phải được phân tích, đánh giá trong suốt quá trình thực hiện. Điều này đòi hỏi người quản trị cũng như nhân sự tham gia dự án phải luôn được cập nhật thông tin và nắm rõ tiến trình, yêu cầu thực hiện dự án.
Chính vì vậy, tôi – Nguyễn Thị Thơm (nhóm 12) đã quyết định thực hiện Quy hoạch dự án công viên Neverland với mong muốn được vận dụng những kiến thức đã học, tính năng động và sức sáng tạo để quản lý dự án một cách hiệu quả nhất


Phần I
Tổng quan về dự án
Tên dự án : Dự án Quy hoạch công viên Neverland
Gọi tắt là dự án Neverland.
Địa điểm : Láng Hòa Lạc – Hà Nội.


Xem Thêm: Quản lý dự án Quy hoạch công viên Neverland
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý dự án Quy hoạch công viên Neverland sẽ giúp ích cho bạn.