Tên đề tài
Nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty Đầu tư – Phát triển nhà Hà Nội số 52 – HANDICO 52
LỜI MỞ ĐẦU 1


Việt Nam đang trên đà phát triển và hội nhập toàn cầu theo xu thế phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Đứng trước xu thế hội nhập, toàn cầu hóa đó, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội đón nhận thuận lợi trước sự tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp cận các nguồn ngoại hối, học tập phương thức quản lý từ các tập đoàn nước ngoài nhưng cũng đồng thời phải đối diện với nhiều thách thức từ sự cạnh tranh khốc liệt từ các tập đoàn kinh tế quốc tế vốn có nhiều ưu thế hơn chúng ta. Muốn xây dựng một nền kinh tế phát triển hơn, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, vững chắc làm tiền đề cho việc kiến thiết một nền kinh tế phát triển vững mạnh. Hệ thống cơ sở hạ tầng tốt sẽ tạo sự tin tưởng cho các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp nước ngoài, khuyến khích họ đầu tư vào Việt Nam; từ đó thu hút nhiều hơn vốn đầu tư đầu tư nước ngoài, mở rộng nguồn vốn cho một đất nước nhỏ bé đang phát triển như Việt Nam.


Đối với ngành xây dựng trong nước, không có lợi thế về vốn cũng như kinh nghiệm và công nghệ, thực sự chúng ta đứng trước nhiều khó khăn trong thời kỳ mở cửa hội nhập hiện nay. Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52, em nhận thấy đây là một Công ty tiềm năng dù hiện tại nguồn vốn còn nhỏ bé, chưa phải là một doanh nghiệp có nhiều bề dày trong ngành xây lắp. Tuy nhiên cùng với đội nhân viên giàu nhiệt huyết, trình độ chuyên môn tốt Công ty có thể tiến rất xa trong thời gian tới.Công ty hoạt động trong ngành xây lắp nên hoạt động đấu thầu đóng một vai trò không nhỏ với sự thành công của Công ty. Dù hoạt động tương đối hiệu quả nhưng bộ phận đấu thầu tại Công ty chưa được chuyên môn hóa thực sự, còn vấp phải một số khó khăn do phải chia sẻ nguồn lực.


Với quá trình nghiên cứu thực tập tại Công ty, nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác đầu thầu tới sự phát triển của Công ty nên em đã chọn đề tài “Nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty Đầu tư – Phát triển nhà Hà Nội số 52 – HANDICO 52


Do hạn chế về mặt thời gian và kiến thức nên có lẽ bài viết của em còn nhiều điểm chưa hoàn thiện, em rất mong nhận được những góp ý quí báu từ thầy giáo hướng dẫn để em tiếp tục hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Kết cấu đề tài gồm hai chương:


1.1.Giới thiệu tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 52 - Handico 52 3
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 3
1.1.1.1 Thông tin chung về công ty 3
1.1.1.2 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty 4
1.1.2. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2006 – 2009 7
1.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 11
1.1.3.1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty 14
1.1.3.2. Phân cấp quản lý. 14
1.1.3.3.Chức năng nhiệm vụ các phòng Công ty: 15
1.1.3.3.1. Phòng tổ chức lao động 15
1.1.3.3.2. Phòng kế hoạch kỹ thuật: 15
1.1.3.3.3. Phòng tài chính kế toán. 16
1.1.3.3.4. Các Ban quản lý dự án 17
1.1.3.3.5. Các xí nghiệp xây lắp trực thuộc 18
1.1.3.3.6.Các đội, xưởng sản xuất trực thuộc công ty. 19
1.1.4. Khái quát về hoạt động đấu thầu của Công ty trong giai đoạn 2006 – 2009 22
1.1.4.1. Số lượng gói thầu và hình thức tham dự thầu 22
1.1.4.2.Hình thức tham dự thầu 24
1.1.4.3.Đặc điểm chung của các gói thầu Công ty tham gia 24


1.2.Thực trạng công tác dự thầu của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 52 – Handico 52 26
1.2.1.Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của Công ty Handico 52 26
1.2.1.1.Nhân tố bên trong 27
1.2.1.2.Nhân tố bên ngoài 37
1.2.2. Qui trình và nội dung các giai đoạn của công tác dự thầu tại Công ty Handico52 41
1.2.2.1. Thu thập thông tin, xem xét hồ sơ mời thầu 43
1.2.2.2. Ra quyết định dự thầu 43
1.2.2.3.Mua và nghiên cứu Hồ sơ mời thầu 43
1.2.2.4. Lập Hồ sơ dự thầu 44
1.2.2.5. Trình duyệt, hoàn thiện, photo, đóng gói và nộp hồ sơ dự thầu 48
1.2.2.6. Thương thảo và ký kết hợp đồng 48
1.2.2.7. Hậu đấu thầu. 48
1.2.3 Phân tích công tác dự thầu một gói thầu cụ thể mà Công ty tham gia và trúng thầu 48
1.2.3.1.Thu thập thông tin gói thầu và ra quyết đinh dự thầu 49
1.2.3.2. Lập hồ sơ dự thầu 50
1.2.3.3. Nộp hồ sơ dự thầu và tham gia buổi mở thầu 58
1.2.3.4. Thương thảo và ký hợp đồng 58


1.3. Đánh giá về công tác dự thầu của Công ty HANDICO 52 58
1.3.1. Những thành tựu đạt được trong công tác dự thầu và nguyên nhân để đạt được những kết quả đó 59
1.3.1.1. Những thành tựu đạt được 59
1.3.1.2.Nguyên nhân của các thành tựu trên 63
1.3.2.Những hạn chế còn tồn tại trong công tác đấu thầu và nguyên nhân của những hạn chế đó 65
1.3.2.1. Những hạn chế còn tồn tại 65
1.3.2.1.1.Hạn chế về năng lực: 65
1.3.2.1.2.Hạn chế trong công tác thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường 66
1.3.2.1.3.Hạn chế trong công tác lập Hồ sơ dự thầu 67
1.3.2.1.4 Hạn chế trong công tác giám sát thi công xây dựng công trình. 67
1.3.2.1.5.Hạn chế trong công tác marketing, quảng cáo hình ảnh Công ty 67
1.3.2.2.Nguyên nhân của những hạn chế trên 68
1.3.2.2.1.Nguyên nhân chủ quan 68
1.3.2.2.2.Nguyên nhân khách quan 69


2.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 72
2.1.1. Phân tích vị thế của công ty phương pháp SWOT 72
2.1.2.Phương hướng phát triển của Công ty trong tương lai 75
2.1.3. Định hướng công tác đấu thầu của công ty trong tương lai 76
2.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty HANDICO 52 81
2.2.1 Nâng cao năng lực tài chính của Công ty 81
2.2.1.1.Mở rộng các kênh huy động vốn, đa dạng hóa các nguồn vốn 81
2.2.1.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 82
2.2.2. Nâng cao năng lực máy móc thiết bị của Công ty 83
2.2.3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên nói chung và cán bộ soạn thảo Hồ sơ dự thầu nói riêng 84
2.2.4. Nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường 87
2.2.5.Các giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu 88
2.2.5.1. Hoàn thiện Hồ sơ mời thầu 88
2.2.5.2. Thực hiện tốt các hợp đồng đã trúng thầu 89
2.2.5.3. Mở rộng thị phần, chiếm lĩnh thị trường 90
2.2.6.Các giải pháp công tác giám sát thi công xây dựng công trình. 91
2.2.7. Xây dựng bộ phận marketing, PR hình ảnh Công ty 92


2.3.Một số kiến nghị với nhà nước 92
2.3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Đấu thầu 92
2.3.2. Tăng cường cơ chế giám sát và thanh tra hoạt động đấu thầu 94
2.2.3.Tiếp tục quá trình đơn giản hóa các thủ tục hành chính 94
2.3.4. Tăng cường hiệu quả của hệ thống thông tin về đấu thầu, nghiên cứu triển khai hệ thống đấu thầu qua mạng 95
KẾT LUẬN 97


Xem Thêm: Nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty Đầu tư – Phát triển nhà Hà Nội số 52 – HANDICO 52
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty Đầu tư – Phát triển nhà Hà Nội số 52 – HANDICO 52 sẽ giúp ích cho bạn.